Борзенко О.І., Гетьманець М.Ф. Українська мова та література. Довідник. Книга 2 - файл Borzenko_Hetmanets_Ukr_mova_ta_literatura._Dovidnyk._Knyha_2_Ukr_literatura_2008.doc

приобрести
Борзенко О.І., Гетьманець М.Ф. Українська мова та література. Довідник. Книга 2
скачать (974.3 kb.)
Доступные файлы (1):
Borzenko_Hetmanets_Ukr_mova_ta_literatura._Dovidnyk._Knyha_2_Ukr_literatura_2008.doc1822kb.09.04.2008 14:58скачать

Borzenko_Hetmanets_Ukr_mova_ta_literatura._Dovidnyk._Knyha_2_Ukr_literatura_2008.doc

1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
ЗМІСТ

ШАНОВНІ СТАРШОКЛАСНИКИ! 3

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ 4

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Українська література XIV—XVIII ст. . . 12

Іван Вишенський 14

Козацькі літописи 15

Історія русів 15

Григорій Сковорода 16

ЛІТЕРАТУРА

КІНЦЯ XVIII ПОЧАТКУ XX СТ.

Українська література

кінця XVIII — 90-х рр. XIX ст 17

Іван Котляревський 19

Григорій Квітка-Основ'яненко 20

Тарас Шевченко 21

Леонід Глібов 23

Пантелеймон Куліш 24

Марко Вовчок 25

Іван Нечуй-Левицький 26

Панас Мирний 27

Театр «корифеїв» 28

Іван Карпенко-Карий 29

Михайло Старицький 31

Іван Франко 32

Ольга Кобилянська 33

Леся Українка 34

Михайло Коцюбинський 36

Василь Стефаник 38

Володимир Винниченко 40

Микола Вороний 43

Олександр Олесь . 44

ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

Загальна характеристика 45

Павло Тичина 48

Максим Рильський 50

Володимир Сосюра 52

Юрій Яновський 54

Микола Хвильовий 56

Григорій Косинка 58

Микола Куліш 59

Остап Вишня 61

Валер'ян Підмогильний 63

Богдан-Ігор Антонич 64

Іван Кочерга 65

Олександр Довженко 66

Андрій Малишко 67

Олесь Гончар 68

Павло Загребельний 69

Іван Драч 71

Ліна Костенко 72

Василь Симоненко 73

Дмитро Павличко 74

Борис Олійник 75

Василь Стус 76

Григір Тютюнник 77

УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ-ЕМІГРАНТИ

Іван Багряний 78

Василь Барка 80

Улас Самчук 81

Євген Маланюк 83

СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС . . 84

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Зміст і форма художнього твору 90

Композиція художнього твору 91

Тропи 92

Види комічного 94

Поетичний синтаксис 95

Теорія віршування 96

Роди і види літератури 100

Літературні стилі та напрями 104

111

Довідкове видання

Серія журналу «Вісник ΊІΜΟ»

БОРЗЕНКО Олександр Іванович ГЕТЬМАНЕЦЬ Михайло Федосійович

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

ДОВІДНИК

КНИГА 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Редактор О. В. Ковалевський

Комп'ютерна верстка Н. В. Щербашиної

Коректор Л. П. Пипенко

Підписано до друку 29.02.2008. Формат 60x90/8. Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 16,0. Наклад 2500 прим.

Надруковано у друкарні «Тріада+» м Харків, вул Киргизька, 19

Тел.. (057) 757-98-16, 703-12-21

Видавництво «Факт»

Україна, 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 27, оф. 28, ЗО.

Тел./факс: (057) 340-52-26, 756-43-75.

Свідоцтво про держреєстрацію: серія ДК №314 від 23.01.2001 р.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53


ЗМІСТ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации