Курсова робота - Розрахунок стріловидного пересувного крана - файл n3.doc

приобрести
Курсова робота - Розрахунок стріловидного пересувного крана
скачать (400.8 kb.)
Доступные файлы (4):
n1.cdw
n2.cdw
n3.doc479kb.16.12.2008 02:53скачать
n4.cdw

n3.docЗміст

1.Механізм піднімання.

2.Перевірка двигуна по умовах.

3.Визначення гальмівного моменту та вибір гальма.

4.Розрахунок гакової підвіски.

5.Розрахунок деталей обойми гака.

6.Траверса гака.

7.Вибір підшипників блока.

8.Розрахунок стріли крана.

9.Поворотна вісь.

10.Візок та колесо.

11.Техніка безпеки.

Література.

1.Механізм піднімання.

Приймаємо простий кратністю n=b режим роботи середній:

ПВ=25%

ККД поліспаста.

;

де =0,99 –ККД блока

загальний ККД канатно блочної системи.

==0,985

Максимальне зусилля вітки каната намотування на барабані:

===4256 Н.

де Z=2 –загальна кількість віток каната на який підвішується вантаж.

Розривне зусилля в канаті

==4286Н.

де - коефіцієнт запасу міцності каната.

Вибираємо канат подвійної звивки типу ЛК-Р конструкції 6+9(1+6/)+1 з органічним сердечником діаметром мм з розривним зусиллям Н та границею міцності Н/м

Мінімальний діаметр барабана (по центру намотування канату).

мм,

де - коеф. залежить від умов роботи та типу машини.

Діаметр блоків.

мм.

Приймаємо блок мм.

Робоча довжина каната намотаного на барабан при підйомі.

м

К-сть робочих витків.

де Z- загальна к-сть запасних витків, Z- к-сть витків на закріплення.

Довжина барабана.

мм де - крок, мм.

Товщина стінки барабана відповідно деформації стиску.

мм де н/м- допустиме напруження чавуну.

н.

Приймаємо мм. Тоді напруження стиску, які будуть виникати

н/мм

Перевірку на одночасне кручення, стиск та згин робимо, якщо , в даному випадку мм, мм.

Перевіримо товщину стінки на стійкість.

мм де - діаметр барабана по середній лінії. н/мм- модуль пружності матеріалу стінки барабана.

Потужність двигуна при підйомі номінального вантажу.

кВт

Вибираємо електродвигун асинхронний з фазовим ротором типу МТНЕО11-6.

кВт, ПВ=60%, кг/м- момент інерції,

Швидкість намотування канату на барабан.Частота обертання барабана.

об/хв.

Передаточне число редуктора.

; Вибираємо для середнього режиму роботи при частоті обертання вхідного вала 1000 об/хв. Редуктор У2=250 з передаточним числом .

Фактична швидкість піднімання вантажу.

м/с.
2.Перевірка двигуна по умовах. Потужність двигуна при підйомі номінального вантажу.

кВт

Крутний момент на валу двигуна при підйомі номінального вантажу.Номінальний момент вибраного двигуна.Коеф. перевантажування двигуна при підйомі номінального вантажу.

с.

с

кг.

3.Визначення гальмівного моменту та вибір гальма.

мм.

м.

Вибираємо колодкове гальмо типу ткт 100 з гальмівним моментом 2000 відрегульований на розрахунковий момент.
4.Гакова підвіска.

По номінальній вантажопійомності Q=8,3кн, режим роботи вибираємо гак однорогий Б№5.

Гак виготовлений зі сталі 20, має: границю витривалості н/мм; границю текучості н/мм; границю н/мм.

Різьба шийки гака метрична М16 з внутрішнім діаметром мм. На міцність гак провіряємо в січеннях: І-І; А.

Січення І-І (розраховуємо на розтяг)

н/мм

Січення А-А (гак перевіряємо як криву балку, навантажену ексцентрично). Найбільші напруження розтягу внутрішніх волокон.

;

мм де - відстань від центра ваги перерізу до внутрішніх волокон.

мм. r- відстань центра навантаження до центра тяжіння перерізу.

мм. - відстань від центра (навантажування до центра) тяжіння перерізу до зовнішніх волокон.

мм. Напруження в перерізі А’-A’ визначається при умові, коли сторони розміщені під кутом 45° до вертикалі.

Зусилля розгинаючий гак.

н. Найбільше напруження розтягу внутрішніх волокон в перерізі A’-A’.

н/мм Дотичне напруження в перерізі A’-A’ визначаємо по третій теорії.

н/мм.

н/м.

Допустимі напруження.

П- границя міцності по границі текучості. В даному випадку для сталі 20

н/мм.

5.Розрахунок деталей обойми гака.

Гайка гака. Висота гайки визначається за формулою.

мм Z- крок різьби, - допустиме напруження зминання - 300…350 н/мм Сталь 45

Для центричної різьби висота гайки:

мм зовнішній діаметр

мм

Упорний підшипник. Для гака з діаметром шийки d=17мм, вибираємо упорний підшипник легкої серії П8204 ГОСТ 6874-75 із статичного вантажопідйомника e=30600 н.

Розрахункове навантаження підшипника повинно бути рівне або менше статичної вантажопідйомності.

н де К- коефіцієнт безпеки.

6.Траверса гака. Траверса гака виготовлена зі сталі 45 має:

границю міцності н/мм

границю текучості н/мм

границю витривалості н/мм Розрахункове навантаження на траверсу

н Максимальний згинаючий момент в перерізі A’-A’

мм Момент опору середнього перерізу траверси.

м Момент опору середнього перерізу траверси послаблення отвору.

де мм - ширина траверси мм

Висота траверси.

мм

Згинаючий момент на переході.

нм

Мінімальний діаметр цапфи під підшипником.

мм.
7.Вибір підшипників блоків. Оскільки підшипники блоків працюють при перемінному режимі навантажень, то використовуємо формулу:Для радіальних шарикопідшипників еквівалентне навантаження при кожному режимі навантаження обчислюється за формулою.х=1; у=0. - коефіцієнт обертання - коефіцієнт безпеки - температурний коефіцієнт

н. н. н. н. Еквівалентне навантаження при кожному режимі:

н.

н.

н.

н.

n- частота обертання рухомого блока часової підвіски.

об/хв.Еквівалентне навантаження.

==2021 н.

Для даного діаметра цапфи по динамічній вантажопідйомності вибираємо підшипник радіальний однорядний легкої серії 207, внутрішній діаметр d=35мм, зовнішній діаметр D=72мм, ширина 17мм,динамічна вантажопідйомність С=20100 н.
8.Розрахунок стріли крана.

Вага стріли. кн. - вага крана, Мір- вантажний момент.

кн.

Мір=

Розрахунок довжини стріли.

м, х0-відстань від осі обертання, - кут нахилу стріли до горизонту.

Приймаємо м. Висота стріли в середньому січенні:м.

Приймаємо =200мм. Відстань між опорами в корені стріли: м.

Габаритні розміри поперечного перерізу башні:

м.

На стрілу діють навантаження від власної ваги стріли, ваги вантажу, сили вітру. Зусилля яке стискає стрілу від дії вантажу і власної ваги стріли.


кн. Де - кут нахилу до горизонту, - відстань від кріплення стрілкового поліспаста до лінії спільного зусилля. м.

Згинаючий момент в середньому січенні стріли від ваги стріли:Сумарне стискаюче зусилля в одному поясному кутнику

н/мм2.

Вибираємо попередньо кутник середнього перерізу.

см2

мм.

- 275мм2- змінний радіус інерції

Н/мм2Н/мм2

Сумарне стискаюче зусилля у верхньому поясі стріли складається із зусилля стиску та дії вантажу ваги стріли

кН.

Розрахункова довжина стріли в площині вантажу.

м.

де -коефіцієнт довжини.

Фіктивна швидкість стріли.
При заданій геометрії стріли і поперечному перерізі загальна стійкість стріли забезпечена, так як стійкість і гнучкість менша допустимої.
9.Поворотна вісь. Розподіл загальної маси крана.

Металоконструкції.

кн. Механізм та електрообладнання.

кн. Противага.

кн. Кран працює на відкритій площадці, визначає найбільший момент діючий на шариковий опорно поворотний круг від вагових навантажень крана.Найбільша вертикальна реакція рівна сумі діючи сил.Найбільша сила тиску на один шарик

кн. де -середній діаметр упорного круга по центрах шариків, - кут між реакцією шарика та вертикаллю.

Перевіряємо шарик та бігову доріжку на контактну міцність.10.Візок, колесо. Внаслідок неточності пристрою в умовах уксплуатації (підкранових рейсів) нерівномірності осадок як на 4 так і на 3 колеса. Тому при повороті стріли або при коченні по колії, перевантажується одна опора і розвантажується інша.

Силу тиску на колесо визначаємо як силу складових сил та результуючим елементом відносно осі обертання : (2 колеса).Навантаження від вертикальних сил ваги вантажу, транспортуючи, стріли і механізми.

кн.

Навантаження від моменту.

кн.

Загальне навантаження на умовну точку кн. Із умови міцності підкранової колії і допустимого тиску на круг навантаження на одне колесо повинно бути не більше 200кн. Де -допустиме напруження для сталі 45 з поверхневим гартуванням 300…350н/мм2, для доріжки без гартування 200…120н/мм2. Е- модуль пружності сталі, Е=2100н/мм2

- приведений радіус кривизни,

- радіус шарика,

- радіус кривизни бігової доріжки.

мм

мм

мм

н/мм2

Відповідно можна приймати необроблені поверхні при твердості НВ 180…190.

Відповідно приймаємо в кожній опорній точці по одному ходовому колесі.

Еквівалентне навантаження на колесо

кн, - коефіцієнт який залежить від ремонту роботи крана.

Ходове колесо приймаємо по ГОСТ 3569-74 діаметром =285мм, із шириною бігової доріжки В=80мм; Вибираємо рельє Р65 з шириною головки =72,8мм.

Перевіряємо бігову доріжку ходового колеса на контактну міцність.

Для циліндричних коліс напруження зминання по лінії контакту:

мм.

11. Техніка безпеки

При роботі із стрілковим будівельним краном необхідно виконувати слідуючі вимоги техніки безпеки:

1.До роботи допускаються лише особи, які пройшли інструктаж по техніці безпеки та мають спеціальне посвідчення.

2.Забороняється знаходитися під піднятим вантажем.

3.Забороняється експлуатація без щитків захисту приводу, при несправному електрообладнанні.

4.Забороняється виключати живлення при переміщенні крана.

5.Забороняється експлуатація при поганому освітленні.
ЛІТЕРАТУРА


  1. Красміков В.В. Подэмно-транспортные машыны. 1981.

  2. Руденко Н.Ф. Курсовое проектирование грузоподемних машын.1971.

  3. Колпаков А.П. Детали машын и подемно-транспортные устройства.1983.

  4. Шабашов А.П. Мостовые краны общего назначения.1980.
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации