Кормановський С.І., Слободянюк О.В., Пащенко В.Н. Інженерна та компютерна графіка - файл n1.doc

приобрести
Кормановський С.І., Слободянюк О.В., Пащенко В.Н. Інженерна та компютерна графіка
скачать (16676 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc16676kb.05.06.2012 06:41скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Рисунок 3.38Рисунок 3.39
На рис 3.40 показана деталь в прямокутній ізометричній проекції.Рисунок 3.40
Поряд з перевагами прямокутна ізометрія має й недоліки, а саме: всі координатні площини нахилені однаково до площини аксонометричних проекцій і всі сторони предмета чи деталі зменшуються однаково.

Запитання для самоперевірки


  1. Що таке розріз?

  2. Як позначають розрізи на кресленнях?

  3. Яка різниця між розрізом і перерізом?

  4. Як позначають перерізи на кресленнях?

  5. Які бувають види аксонометричних проекцій?

  6. Як розміщено осі в ізометричній проекції?3.6 Методичні рекомендації до виконання графічних завдань з тем “Розрізи” та

Прямокутна ізометрія”
Мета графічних завдань. Засвоєння основ побудови зображень, вміння правильно вибрати необхідні розрізи, виконати і графічно оформити їх за вимогами ГОСТів.

Зміст завдань. З тем “Розрізи” і “Наочні зображення” передбачається виконання 3-х графічних завдань: “Простий розріз”, “Складний розріз”, “Прямокутна ізометрія”.

Умова графічного завдання “Простий розріз”.

Графічну роботу необхідно виконувати в графічній системі “КОМПАС-ГРАФІК”. За заданими двома виглядами побудувати третій вигляд, виконати необхідні розрізи деталі. Проставити розміри. Варіанти завдань наведені в таблиці 3.2, приклад показано на рис. 3.41.

Умова графічного завдання “Складний розріз”.

Графічну роботу необхідно виконувати в графічній системі “КОМПАС-ГРАФІК”. За заданими двома виглядами побудувати третій вигляд деталі і виконати необхідні розрізи, один із яких повинен бути складним. Проставити розміри. Варіанти завдань наведені в таблицях 3.3 (ламані розрізи) та 3.4 (ступінчасті розрізи), приклад показано на рис. 3.43.

Умова графічного завдання “Прямокутна ізометрія”.

Графічну роботу необхідно виконувати в графічній системі “КОМПАС-ГРАФІК”. Прямокутну ізометрію виконують для деталі, яка дається в завданні “Простий розріз”. Приклад показано на рис. 3.42.


Рисунок 3.41 – Приклад креслення деталі на тему “Простий розріз”


Рисунок 3.42 – Приклад креслення деталі в прямокутній ізометріїРисунок 3.43 – Приклад креслення “Ступінчастий розріз”

Таблиця 3.2

Варіант 1
Варіант 2

Продовження таблиці 3.2

Варіант 3
Варіант 4


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации