Кормановський С.І., Слободянюк О.В., Пащенко В.Н. Інженерна та компютерна графіка - файл n1.doc

приобрести
Кормановський С.І., Слободянюк О.В., Пащенко В.Н. Інженерна та компютерна графіка
скачать (16676 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc16676kb.05.06.2012 06:41скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1.1 ФорматиВідповідно до ГОСТ 2.301-68 форматом креслення чи іншого документа називається розмір аркуша цього документа, обумовлений розмірами зовнішньої рамки, виконаної тонкими лініями.

За основний прийнятий формат 1189841 мм, площа якого дорівнює 1м; інші формати виходять шляхом послідовного поділу відповідного формату на дві рівні частини паралельно його меншій стороні (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 – Позначення основних форматів креслень


Позначення формату креслення

Старе позначення


Розміри сторін формату, мм

А0

44

1189841

А1

24

594841

А2

22

594420

А3

12

297420

А4

11

2972101.2 МасштабиЗа ГОСТ 2.302-68 масштаб – це відношення лінійних розмірів зображення предмета на кресленні до його дійсних розмірів. Перевагу віддають зображенню предмета в натуральну величину, тобто в масштабі 1:1. Масштаби зображень вибираються з ряду, приведеного в табл.1.2.
Таблиця 1.2 – Масштаби

Масштаб зменшення

Натуральна величина

Масштаб збільшення

1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000

1 : 1

2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1


Масштаб на кресленні позначається в призначеній для цього графі основного напису 1:1; 1:2; 2:1 тощо, в інших випадках – (1:1); (1:2); (2:1) тощо. Якщо окреме зображення виконано в масштабі, що відрізняється від масштабу всього креслення, то масштаб позначається безпосередньо біля напису, що стосується цього зображення, наприклад, А(5:1), Б-Б(1:2).
1.3 Зображення ліній на кресленнях
На кресленнях (ГОСТ 2.303-68) застосовують такі види ліній (табл.1.3).
Таблиця 1.3 – Найменування, накреслення, призначення і товщина ліній

Найменуван-ня ліній

Накреслення ліній

Товщина ліній стосовно товщини суцільної основної лінії

Основне призначення лінії

1

2

3

4

Суцільна товста основна
S =0,5…1,4мм

Лінії видимого контуру

Лінії переходу видимі

Лінії контуру перетину (винесе- (ного і вхідного до складу роз- різу)


Продовження таблиці 1.3

1

2

3

4

Суцільна тонка
Від s/3 до s/2


Від s/3 до s/2Лінії контуру накладеного перерізу

Лінії розмірні і виносні

Лінії штрихування

Лінії-виноски

Полки ліній-виносок і підкрес- лення написів

Лінії для зображення погранич- них деталей

Лінії обмеження виносних еле- ментів на виглядах, розрізах і перерізах

Лінії переходу уявні

Сліди площин, лінії побудови характерних точок при спеціаль- них побудовах

Суцільна

хвиляста
Лінії обриву.

Лінії розмежування виду і розрізу

Штрихова

Довжина штрихів 2…8 мм; відстань між штрихами 1…2 мм

Лінії невидимого контуру

Лінії переходу невидимі

Штрих-пунктирна тонкаДовжина штрихів 5…30 мм; відстань між штрихами

3…5 мм
Лінії осьові і центрові

Лінії перерізів, що є осями симетрії для накладених чи винесених перерізів

Штрих-пунктирна потовщена


Довжина штрихів 3…8 мм; відстань між штрихами 3...4 мм

Від s/2 до 2/3s

Лінії, що позначають поверхні, що підлягають термічній оброб- ці або покриттю

Лінії для зображення елементів, розташованих перед січною площиною («накладена проект- ція»)

РозімкнутаДовжина кінцевих штрихів 8...20 мм

Від s до 1,5 s

Лінії перерізів

Суцільна тонка зі зламами
Від s/3 до s/2

Довгі лінії обриву

Штрих-пунктирна з двома точками тонкаДовжина штриха 5...30 мм; відстань між штрихами 4...6 мм

Від s/3 до s/2

Лінії згину на розгортках

Лінії для зображення частин виробів у крайніх чи проміжних положеннях

Лінії для зображення розгортки, суміщеної з виглядом


1.4 Шрифти креслярські
На кресленнях усі написи виконують шрифтами за стандартами.

У стандарті подано основні розміри та конструкція літер. Висоту h великих літер називають розміром шрифту. Встановлено такі розміри шрифтів: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10;14; 20; 28; 40. Використовувати шрифт (1,8) не рекомендується.

Щоб зручніше було вивчати форми літер і цифр, шрифти виконують на допоміжній сітці (рис. 1.4). Крок d сітки залежить від типу шрифту та його розміру.Рисунок 1.4
Встановлено такі типи шрифтів:

- тип А без нахилу , товщина d лінії шрифту дорівнює 1/14 висоти h великих літер;

- тип А з нахилом літер та цифр приблизно 75°(d = 1/14 h), основні параметри наведено в табл. 1.4;

- тип Б без нахилу, товщина ліній d = 1/10 h;

- тип Б з нахилом, товщина ліній d = 1/10 h, основні параметри наведено в табл. 1.5.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


1.1 Формати
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации