Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності - файл n1.doc

приобрести
Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності
скачать (1436.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1437kb.07.07.2012 04:45скачать

n1.doc

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
го& ----------------------------------------------------------------------------------

Додатки

112. Іноді в мене бувають приступи сміху чи плачу, з якими я ніяк не можу справитися.

113. Мені буває важко приступити до виконання нового завдання чи почати нову справу.

114. Якби люди не були настроєні проти мене, я в житті досяг би набагато більшого.

115. Мені здається, що мене ніхто не розуміє.

116. Серед моїх знайомих є люди, що мені не подобаються.

117. Я легко втрачаю терпіння з людьми.

118. Часто в новій обстановці я випробую тривогу.

119. Часто мені хочеться вмерти.

120. Іноді я буваю так збуджений, що мені буває важко заснути.

121. Часто я переходжу на іншу сторону вулиці, щоб уникнути зустрічі з тим, кого я побачив.

122. Бувало, що я кидав почату справу, тому що боявся, що я не справлюся з нею.

123. Майже щодня трапляється що-небудь, що лякає мене.

124. Навіть серед людей я почуваю себе самотнім.

125. Я переконаний, що існує лише одне-єдине правильне розуміння сенсу життя.

126. У гостях я частіше сиджу осторонь і розмовляю з ким-небудь одним, чим беру участь у загальних розвагах.

127. Мені часто говорять, що я запальний.

128. Буває, що я з ким-небудь пліткую.

129. Часто мені буває неприємно, коли я намагаюся застерегти кого-небудь від помилок, а мене розуміють неправильно.

130. Я часто звертаюся до людей за порадою.

131. Часто, навіть тоді, коли для мене все складається добре, я почуваю, що мені все байдуже.

132. Мене досить важко вивести із себе.

133. Коли я намагаюся вказати людям на їхні помилки чи допомогти, вони часто розуміють мене неправильно.

134. Звичайно я спокійний і мене нелегко вивести з щиросердечної рівноваги.

__—.------------------------------------------------------------------------------ 209

0.1. Гура. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності________

135. Я заслуговую суворого покарання за свої провини.

136. Мені властиво так сильно переживати свої розчарування, що я не можу змусити себе не думати про них.

137. Часом мені здається, що я ні до чого не здатний.

138. Бувало, що під час обговорення деяких питань я, особливо не задумуючись, погоджувався з думкою інших.

139. Мене дуже турбують можливі нещастя.

140. Мої переконання і погляди непохитні.

141. Я думаю, що можна, не порушуючи закону, спробувати знайти в ньому лазівку.

142. Є люди, що мені настільки неприємні, що я в глибині душі радуюся, коли вони одержують наганяй за що-небудь.

143. У мене бували періоди, коли я через хвилювання втрачав сон.

144. Я відвідую всілякі суспільні заходи, тому що це дозволяє побувати серед людей.

145. Можна простити людям порушення правил, які вони вважають нерозумними.

146. У мене є дурні звички, що настільки сильні, що бороти з ними просто даремно.

147. Я охоче знайомлюся з новими людьми.

148. Буває, що навіть непристойний жарт у мене викликає сміх.

149. Якщо справа в мене йде погано, мені відразу хочеться все кинути.

150. Я волію діяти відповідно до власних планів, а не відповідно вказівкам інших.

151. Люблю, щоб навколишні знали мою точку зору.

152. Якщо я поганої думки про людину чи навіть нехтую нею, майже не намагаюся сховати це від неї.

153. Я людина нервова і легко збудлива.

154. У мене все виходить погано, не так, як треба.

155. Майбутнє здається мені безнадійним.

156. Люди досить легко можуть змінити мою думку, навіть якщо до цього вона здавалася мені остаточною.

27С ----------------------------------------------------------------------------------------------

Додатки

157. Кілька разів на тиждень у мене буває почуття, що повинно трапитись щось страшне.

158. Найчастіше я почуваю себе втомленим.

159. Я люблю бувати на вечорах і просто в компаніях.

160. Я намагаюся ухилитися від конфліктів і скрутних положень.

161. Мене часто дратує, що я забуваю, куди кладу речі.

162. Пригодницькі розповіді мені подобаються більше, ніж про любов.

163. Якщо я хочу зробити щось, але навколишні вважають, що цього робити не потрібно, я легко можу відмовитися від своїх намірів.

164. Нерозумно засуджувати людей, що прагнуть узяти від життя все, що можуть.

165. Мені байдуже, що про мене думають інші.

Результати обробляють, підраховуючи кількість збігів відповідей з «ключем» по кожній з наступних шкал: «вірогідність» (В), «адаптивні здібності» (АЗ), «нервово психічна стійкість» (НПС), «комунікативні особливості» (КО), «моральна нормативність» (МН). Починати обробку потрібно зі шкали вірогідності, щоб оцінити прагнення досліджуваного представити себе в більш соціально привабливому вигляді.

Якщо досліджуваний набирає по шкалі вірогідності більше 10 балів, результат тестування варто вважати недостовірним. Після співбесіди в цьому випадку тестування можна повторити.

«Ключі» до шкал:

«Вірогідність» (В)

"Так» - відсутня.

«Ні» - 1, 10, 19, 31,51,69,78,92, 101, 116, 128, 138, 148.

«Адаптивні здібності» (АЗ)

"Так» - 4, 6, 7,8, 9,11,12,14,15,16, 17,18,20, 21, 22,24,27, 28, 29, ЗО, 33, 36,37, 39, 40,41,42,43,46,47, 50, 56, 57, 59, 60, 61,

------------------------------------------------------------ги

0.1. Гура. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності

63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78,80,81, 82, 83,84,86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112,113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121,122, 123, 124, 125, 126, 129, 131, 133, 135, 136,137, 139, 141, 142,143,145,146, 149, 150, 151,152, 153,154,155,156, 157, 158, 161,162,164, 165.

«Ні» - 2, 3, 5, 13, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 54,55, 58, 62, 66, 74, 76,85,87,97,100,105,107,127,130,132, 134, 140, 144, 147, 159, 160, 163. 157.

«Нервово психічна стійкість» (НПС)

«Так» - 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, ЗО, 37, 39,40,41,47, 57, 60, 63, 65,67, 68, 70,71, 73, 75, 80,82, 83, 84,86, 89, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118,119,120,122,123,124,129,131,135,136,137,139,143,146, 149,153,154, 155,156,157,158, 161,162.

«Ні» - 2, 3, 5, 23, 25, 32, 38, 44, 45, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 66, 87, 105, 127, 132, 134, 140.

«Комунікативні особливості» (КО)

«Так» - 9, 24, 27, 33, 46, 61, 64, 81, 88, 90, 99, 104, 106, 114, 121, 126, 133, 142, 151, 152.

«Ні» - 26, 34, 35,48,74,85,107,130,144,147, 159.

«Моральна нормативність» (МН)

«Так» - 14, 22, 36, 42, 50, 56, 59, 72, 77, 78, 91, 93, 125, 141, 145, 150, 164, 165.

«Ні» - 13,76,97, 100, 160, 163.

272
Література

1.Абульханова - Славская К.А. Стратегия жизни.- М.: Мысль, 1991.-299с.

2. Авдеева Н.Н. Понятие идентификации и его применение в проблеме понимания человека // Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга. -Краснодар: Куб. ун-т. - 1975. - С. 6 - 8.

3- Актуальные проблемы психолого-педагогической подготовки студентов: Сб. научн. труд. - Ярославль: Из-во Ярославского гос. ун-та, 1990. - 106с.

4. Алесюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. - К.: Либідь, 1998. - 560 с

5. Аминов Н.А. Психофизиологические и психологические предпосылки педагогических способностей // Вопросы психологии. - 1988. -№б - С.48 - 56.

6. Андреева Г.М. К построению теоретической схемы исследования социальной перцепции // Вопросы психологии. -1977. -№2 - С.8 - 16.

7. Андреева Г.М. Процессы каузальной атрибуции в межличностном восприятии // Вопросы психологии. - 1979. -№6 -С. 13- 19.

8. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1980. - 416с.

9. Андреева Г.М., Агеев В.С. Специфика подхода к исследованию перцептивных процессов в социальной психологии // Методы исследования межличностного восприятия: спецпрактикум по социальной психологии. - М.: МГУ, 1984. - С.72 - 78.

10. Андриенко Е.В. Феномен профессиональной зрелости учителя/ Педагогика. -№э - 2002. - С.66-70.

213

11. Андрущенко В.П. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу// Вища освіта України. - №1-2004. -С.5-9.

12. Анциферова Л.И. Развитие личности специалиста как субъекта своей профессиональной жизни // Психологические исследования проблемы формирования личности профессионала. - М.: Институт психологии АН СССР, 1991.-С. 27-43.

13. Артемьева Е.Ю., Ваяткин Ю.Г. Психологические методы описания профессий // Вопросы психологии. - 1986. -№3 - С.127 - 133.

14. Аруттонян М.Ю., Петровская Л.А. Обратная связь в системе восприятия человека человеком // Психология межличностного познания. - Краснодар: Куб ун-т. - 1981. -С.42 - 54.

15. Архангельский С.А. Лекции по теории обучения в высшей школе. - М.: Высшая школа, 1976.

16. Ахлибинский М.Н., Храленко Н.И. Теория качества в науке и практике. - М.: Просвещение, 1992. - 217с.

17.Ахмедзянова Л.М. Психолого-педагогические основы формирования призвания к профессии учителя. - Одесса: ОГ-ПИ, 1993. -219с.

18. Балл Г. Психологічні засади гуманізації освіти // Освіта і управління. - 1997. -Ж - С.21 - 36.

19. Барабанщиков А.В. Проблемы педагогической культуры преподавателей вузов и задачи секции педагогики высшей школы педагогического общества РСФСР/ Профессиональное мастерство преподавателя высшей школы. Материалы семинара, проведенного 27-28 ноября 1979 г. В г. Орджоникидзе. - М., 1980. - С. 4-23.

20. Бенедиктов Б.А. Вопросы формирования профессиональных способностей у студентов педагогического вуза // Психология профессиональной подготовки в Вузе. -Минск: Нар. Освета. - 1982. - С.7 - 13.

214

21. Березин Ф.В. Психическая и психофизиологическая адаптация. - Л.: Наука, 1987.

22. Бим-Бад Б.М. Очерки по истории и теории педагогики. -М.: Изд-во УРАО, 2003. - 272с.

23. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во МГУ, 1982. - 199с.

24. Бодалев А.А. Личность и общение. Избр. психол. труды. -М.: Международная педагогическая академия, 1995. -328с.

25. Бодалев А.А. О предмете акмеологии // Психологический журнал. - 1993. -Т.14,№5. - С.73 - 79.

26. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. - СПБ.: Питер-Пресс, 1999.

27. БолюбашЯЯ. Організація навчального процесу у вищіх навчальних закладах освіти: Навч. Посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. - К.: ВВП «КОМПАС», 1997.- 64с.

28. Бондарев Л.Я. Формування особистості вихователя в умовах університетської освіти: Автореф. дис... д-ра. пед. наук: 13.00.01 / Київськ. ун-т ім. Т.Шевченко. - К, 1997. - 48с.

29. Василейский СМ. Лекционное преподавание в высшей школе. Краткий исторический очерк его, психолого-педагогические основы и общая методика. - Горький, 1959. -271с.

30. Василюк Ф.Е. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций. - М.: Изд-во МГУ, 1984.

31. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и др.; Под ред. А.С. робото-вой. - М.: Издательский центр «Академія», 2002. - 208 с.

32. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной коме-тентности педагога// Педагогика. -№Ю - 2003. - С.51-55.

33. ВенгерЛА. Формирование познавательных способностей в дошкольном детстве // Хрестоматия по детской психоло-

О І Гира. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності__________

гии. Учебное пособие для студентов. - М.: Институт практической психологии, 1996. - С.133 - 146.

34. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Метод, пособие. - М.: Высшая школа, 1991. - 207с.

35. Вопросы психологии коллектива школьников и студентов. Сб. научн. трудов. - Курск: КГПИ, 1975. - 90с.

36. Воропаева Т. С. До питання про ефективність шкільної психологічної служби// Проблеми розвитку сучасної освіти. Збірник статей та розробок. - Запоріжжя: ЗДУ. - 1994. -С.194-211.

37. Вулъфсон Б.Л. Мировое образовательное пространство на рубеже XX и XXI вв.// Педагогика, 2002. -№10.- С.3-14.

38. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. - СПб.: Союз, 1997. - 224с.

39. Выготский Л.С. О природе эгоцентрической речи // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. - М.: Из-во Моск. ун-та, 1981. - С.176 - 183.

40. Гаврилова Т.П. О воспитании нравственных чувств. - М.: Знание, 1984. - 77с.

41. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до семи лет. - М.: Просвещение, 1992. - 143с.

42. Гончаренко СУ. Український педагогічний словник. -К.: «Либідь», 1987. - 374 с.

43. Гура Т.Є. Концепти професійного егоцентризму вчителя // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики: Межд. межвуз. сб. научн. работ. - Киев - Москва - Одесса - Запорожье: ГУ «ЗИГМУ», 2004. - Выпуск 22. - С.74 - 82.

44. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителей и родителей. - М.: Просвещение, 1987. - 207с.

45- Добрович А. Общение: наука и искусство. - М.: АО ЗТ "Яуза», 1996. - 253с.

316

46. Дроздова ТА. Психологический анализ зависимости процесса понимания от коммуникативной задачи. Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01. - М., 1986. - 24с.

47. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: Учеб. пособие для. высшей школы. - М.: изд-во ФОРУМ-ИН-ФРА-М, 1998. - 263с.

48. Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли: Учеб. Для студ. Высш. Учеб. Заведений. - М.: изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 400с.

49. Життєва компетентність особистості: Науково-методичний посібник / За ред. Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен - К.: Богдана, 2003. - 520 с.

50. Жуков В.И. Университетское образование: история, социология, политика. - М.: Академический Проект, 2003. -384с.

51. Жутикова Н.В. Учителю о практике психологической помощи: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1988. - 176с.

52. Заззо Р. Психическое развитие ребенка и влияние среды // Вопросы психологии. - 1967. -№13(2). - С.111 - 134.

53. Зайцев СБ. Оценка способности воспитателей к децентра-ции // Вопросы психологии. - 1995. -№4 - С.36 - 48.

54. Зайчук В. Нормативно-правове забезпечення освіти в Україні// Вища школа. -№2-3 - 2002. - С.3-18.

55. Законодавство України про освіту. Збірник законів. - К.: Парламентське видавництво, 2002. - 159с.

56. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. / Серия «Учебники, учебные пособия». - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 288 с.

57. Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів/ За ред. проф.. МЛ. Панова. - Харків: Гриф, 2003. - 336с.

58. Зеер Э.Ф. Психология профессий. - М.: Академический проект, 2003.

59. Зимняя И А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. -Ростов н/Д.: Изд-во: «Феникс», 1997. - 480с.

---------------—----------------------------------------------------------------- 277

60. Знаков В.В. Понимание в познании и общении. - М.: Институт психологии РАИ, 1994. - 220с.

61. Иванова ЕМ. Основы психологического изучения профессиональной деятельности. - М.: Изд-во МГУ, 1987. - 208с.

62. Исаев И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учебн. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. -208с.

63. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: Учеб. Пособие для студ. Высш.пед.учеб.заведе-ний / И.Н. Андреева, Т.С. Буторина, З.И. Васильева и др.; Под ред. З.И.Васильевой. - М.: Издательский центр «Академія», 2002. - 416 с.

64. Кравченко Л.Г. Проблема качества в философии. Историко - методологический очерк. - Минск: Мысль, 1971. - 103с.

65. Карандашев Ю.Н. О стадиях процесса понимания // Вопросы психологии. - 1982. -№6 - С.120 - 125.

66. Капранова В.А. История педагогіки: Учеб.пособие / В.А. Капранова. - М.: Новое знание, 2003. - 160с.

67. Карамушка Л.М., Зайчикова Т.В. Сидром «професійного вигорання» у вчителів: тендерні аспекти. - К., «Міленіум», 2003.

68. Климов Е.А. Введение в психологию труда. - М.: МГУ, 1986.- 197 с.

69. Климов Е.А., Носков О.Г. История психологии труда в России. Учеб. пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. - 221с.

70. Кобыляцкий ИМ. Основы педагогики высшей школы. - К.: Вища школа, 1978.

71. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2-х-т. - Т.1. - М.: педагогика, 1982. - 656с.

72. Кондарсе Ж.-А. Доклад об общей организации народного образования // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. - М.: Просвещение, 1971. - С.287-294.

73. Константинов М.О., Мединсъкий Є.М., Шабаева М.Ф. Історія педагогіки. Підручник для педвузів. - К.: «Радянська школа», 1958. - 447с.

278 -------------------------------------------------------------------------------------

74. Коржуев А.В., Попков В.А. Подготовка преподавателя высшей школы/ Педагогика. -№7. - 2000. - С.53-58.

75. Костюк Г.С. Актуальные вопросы обучения и развития младшего школьника // Обучение и развитие младших школьников. - К.: Институт психологии УССР. - 1970. -С.З - 9.

76. Кремень В. Г. Філософія освіти XXI століття// Вища школа. -Ж - 2002. - С.9-17.

77. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. О функции и механизме идентификации во внутригрупповом межличностном общении // Психология межличностного познания. - Краснодар: Куб. ун-т. - 1981. - С. 92 - 122.

78. Кузовлев В.П. Преподавание в вузе: наука и искусство/ Педагогика. -Ж - 2000. - С.52-57.

79. Кузьмина Н.В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей учащихся // Вопросы психологии. - 1984. -Ж - С.54-75.

80. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. - М.: Высш. шк., 1990.-119 с.

81. Кухарев Н.В. На пути к профессиональному совершенству. - М.: Просвещение, 1990. - 159с.

82. Левитов Н.Д. Психология труда. - М.: Класс, 1994. - 254с.

83. Лукашевич Н.П., Солодков В.Т. Социология образования.-К: МАУП, 1997. - 224с.

84. Лукьянов И.Ф. Сущность категории "свойство».- М.: Мысль, 1982. - 143с.

85. Лушников И.Д. Профессиональная адаптация выпускников пединститута. - М.: Прометей, 1991.

86. Маркова А.К. Психология труда учителя: Кн. для учителя.

- М.: Просвещение, 1993. - 192 с.

87. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. - М.: Педагогика, 1986.

88. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую профессию: Учебное пособие для студентов педагоги-

279

О.І. Тура. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності

ческих учебных заведений. - М.: Педагогическое общество России, 1999.-288 с.

89. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал. - М.: Просвещение, 1994. - 98с.

90. Наролина В.И. К проблеме уровней понимания // Вопросы психологии. - 1982. -№5 - С.125 - 129.

91.Навицкас В.Л. Особенности проявления центрации у взрослых. Автореф. дис...доктора психол. наук: 19.00.01 / ЛГУ. - Л., 1988. - 34с.

92. Налчаджян А А. Социально-психическая адаптация личности (формы, механизмы и стратегии). - Ереван: Из-во АН Армянской ССР, 1988.

93. Національна доктрина розвитку освіти. /'/ Офіційний вісник України. -№16 - 2002. - С. 12-24.

94. Недоспасова В.А. Психологический механизм преодоления центрации в мышлении детей дошкольного возраста, Автореф. дис...канд. психол. наук: 21967. - М, 1972. - 23с.

95. Нейматов ЯМ. Образование в XXI веке: тенденции и прогнозы. - М.: Алгоритм, 2002. - 480с.

96. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухова М.А. Основы профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для студ. учреждений серед, проф. образования. -М.: Майстерство, 2002. - 288с.

97. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. - К.: Изд-во "Лыбидь» при Киев, ун-те, 1990. - 192с.

98. Осницкий А.В. Проблемы экология личности. Социально-психологический аспект дезадаптации педагогов

99. Основы вузовской педагогики. Учебное пособие для студентов университета. - Л.: ЛГУ, 1972. - 311 с.

100. Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений / Зязюн И.А., Кривонос И.Ф., Тарасевич Н.Н. и др. / Под ред. И.А. Зязюна. - М.: Просвещение, 1989. - 302с.

101. Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России: (Исто-рико-педагогические очерки).- М.: Педагогика, 1979. - 216с.

220

102. Пошукова Т.Н. О механизмах эмпатии и некоторых ее психических коррелятах // Вопросы психологии межличностного познания и общения. - Краснодар: Куб. ун-т. -1983. - С.86 - 92.

103. Педагогика / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. - М.: Школа-Пресс, 2000.

104. Педагогика высшей школы / Под ред. Н.Д. Никандрова. -Л.: ЛГПИ, 1974.

105. Педагогика высшей школы. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1972.

106. Педагогика высшей школы. Учебное пособие. - Л.: ЛГПИ, 1974.- 116с.

107. Педагогика и психология высшей школы / Под ред. СИ. Са-мыгина. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998.

108. Педагогика и психология высшей школы. Серия «Учебники, учебные пособия».- Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998.

- 544 с.

109. Педагогика: Учеб. пособие / Под ред. СП. Баранова, Л.Р. Болотина. - М.: Просвещение, 1981. - 367с.

110. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. - 3-е изд. - М.: Школа-Пресс, 2000 - 512 с.

111. Педагогическая психология: Учеб. Для студ. Высш. Учеб. Заведений / Под ред. Н.В. Клюевой. - М.: Изд-во ВЛА-ДОС-ПРЕСС, 2003. - 400 с.

112. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 528с.

113. Петровский В Л. Личность в психологии: парадигма субъективности. - Ростов - на - Дону: Изд-во "Феникс», 1996.

- 512с.

114. Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. -М.: ТОО «Горбунок», 1992.

115. Платонов К.К. Вопросы психологии труда. - М.: Просвещение, 1970. - 274с.

221

О.І. Гура. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності

116. Подмазин СИ. Личностно-ориентировааное образование: Социально-философское исследование. - Запорожье: Просвіта, 2000. - 250с.

117. Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів// Вища школа. -Ж - 2003. - СІ 14-122.

118. Профілактика профессионального выгорания сотрудников благотворительных организаций / Под ред. М. Смульсон. - К.: КИСОР, 2003.

119.Пряжникова Е.Ю. Факторы профессионального самоопределения преподавателей педагогических вузов // Вопросы психологии. - 1994. -Ж! - С. 64 - 73.

120. Психология и педагогика. Учебное пособие / Под редакцией А.А. Бодалева, В.И. Жукова, Л.Г. Лаптева, В.А. Сласте-нина. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. - 585 с.

121. Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г.Ярошевского.-2-е изд., испр. и доп. - М.: Политиздат, 1990. - 494с.

122. Развитие творческих возможностей обучаемых: Учебное пособие / Под ред. СИ. Мельникова, В.М. Цымбал, В.И. Чигриков. - Харьков: ХГУ, 1990. - 84с.

123- Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416с.

124. Ростунов Л.Г. Психологические предпосылки формирования профессиональной пригодности специалистов // Психология профессиональной подготовки в Вузе. -Минск: Нар. асвета. - 1982. - С.41 - 49.

125- Селье С. Стресс без дистресса. - М: Прогресс, 1982.

126. Семиченко В.А. Психологічні аспекти професійної підготовки і післядипломної освіти педагогічних кадрів // Після-дипломна освіта в Україні. - 2001. - Грудень. - С 54 - 57.

127. Семиченко В.А. Пути повышения эффективности изучения психологии. - К.: Магістр - 5., 1997.

222

128. Слободчиков В.И., Исаев ЕМ. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. Учебное пособие для вузов. - М.: Школа-Пресс, 1995.

129. Солодухова ОТ. Становлення особистості вчителя у процесі професійної адаптації. - Донецьк: Лебідь, 1996.

130. Торосян ВТ. История образования и педагогической мысли: Учеб. для студ. Высш. Учеб. Заведений. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 352с.

131. Филиппова Л.Д. Высшая школа США. - М.: Изд-во «Наука», 1961. - 328с.

132. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. - 4-е изд.

- М.: Политиздат, 1981. - 445с.

133. Форманюк Т.В. Синдром "эмоционального сгорания» как показатель профессиональной дезадаптации учителя // Вопросы психологии. - 1994. №

134. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 228с.

135. Фурман А. Психодіагностика особистішої адаптованості.

- Тернопіль: Економічна думка, 2000.

136. Чайкіна И.О. Психологічна структура професійної адаптації молодого вчителя: Автореф. дис. канд психол. наук. 19.00.07.

- К.: Ін -т психології проф. освіти АПН України, 1997.

13 7. Чанбарисов Ш.Х. Формирование советской университетской системы: Учеб.-метод. Пособие для вузов по спец. «История». - М.: Высш. шк., 1988. - 256с.

138. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательская корпорация "Логос», 1996. - 320с.

139. Шадриков В Д., Дружинин В.Н. Формирование подсистемы профессионально важных качеств в процессе профессионализации // Проблемы индустриальной психологии. - Ярославль: Из-во Ярославского гос. ун-та, 1979. - С.З - 18.

140. Щетинина Г.И. Университеты в России и Устав 1884 года. - М: Наука, 1976. - 231с.

223
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


го& ----------------------------------------------------------------------------------
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации