Курсовой проект - Організація і планування будівельного виробництва - файл n2.doc

приобрести
Курсовой проект - Організація і планування будівельного виробництва
скачать (1291.2 kb.)
Доступные файлы (4):
n1.doc89kb.18.10.2010 15:48скачать
n2.doc1439kb.18.10.2010 15:50скачать
n3.dwg
n4.dwg

n2.doc

  1   2   3   4   5   6

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ


2009р.Міністерство освіти України

Криворізький Технічний Університет

Кафедра ТОМБ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
Організація і планування будівельного виробництва
Виконав:
Прийняв:

Кривий Ріг

2009 р.

Зміст

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 1

7. Розрахунок потреби в тимчасових адміністративних і санітарно-побутових будівель на будівельному майданчику. 31

8. Розрахунок тимчасового водопостачання 34

9. Розрахунок тимчасового електропостачання на будівельному майданчику 36


1.1. Вступ

Проект організації будівництва (ПОБ) входить до складу технічного чи техноробочего проекту; він розробляється з метою забезпечення своєчасного запровадження в дію виробничих потужностей і об'єктів житло-цивільного призначення. Проект організації будівництва є основою для розподілу капітальних вкладень і обсягів будівельно-монтажних робіт з років і періодів будівництва, обґрунтування кошторисної вартості будівництва, проведення організаційно-технічної підготовки будівництва, що включає забезпечення його кадрами, матеріально-технічними ресурсами й устаткуванням, а також рішення питань чи розвитку організації матеріально-технічної бази будівництва.

Проект виконанняробіт ПВР розробляється по робочих кресленнях і служить для визначення найбільш ефективних методів виконання будівельно-монтажних робіт, що сприяють зниженню їхньої собівартості і трудомісткості, скороченню тривалості будівництва об'єктів, підвищенню ступеня використання будівельних машин і устаткування, поліпшенню якості будівельно-монтажних робіт. Здійснення будівництва без проектів провадження робіт забороняється.

Проект виконання робіт розробляється генеральною підрядною будівельною чи організацією по її замовленню оргтехстроем чи проектним інститутом.

На окремі види загально будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт ПВР розробляється організацією, що виконує ці роботи.

Розробка проектів виконання робіт виробляється за рахунок накладних витрат у будівництві і з урахуванням плану організаційно-технічних заходів будівельно-монтажної організації, що діє системи оперативного планування, керування й обліку будівельного виробництва.

Як вихідний матеріал для розробки ПВР служать робочі креслення, зведений кошторис, проект організації будівництва, зведення про терміни і порядок постачання конструкцій і устаткування.

До складу проекту виконання робівт на зведення об'єкта включаються;

А) комплексний сітковий чи графік календарний план провадження робіт, що встановлює послідовність і терміни виконання будівельно-монтажних робіт з урахуванням природно-кліматичних умов району, інтенсифікації виробництва і максимально можливого сполучення різних будівельних, монтажних і спеціальних робіт, а також збільшення змінності на тих роботах, від яких залежить термін введення об'єкта в експлуатацію. До календарного плану додаються графіки надходження на об'єкт будівельних конструкцій, деталей, напівфабрикатів, матеріалів з додатком комплектувальних відомостей і графіки потреби в будівельних машинах і робочих кадрах по об'єкті;

Б) Будівельний генеральний план об'єкта;

В) Технологічні карти;

Г) Документація по контролі й оцінці якості будівельно-монтажних робіт;

Д) Заходу щодо охорони праці;

Е) Вибір методу провадження робіт і ін.

Курсовий проект з “Організації і планування будівництва ” одноповерхової промислової будівлі виконується на базі даних курсового проекту “Монтаж промислових будівель з збірних залізобетонних елементів ”. Виробництво робіт проводиться потоковим методом.

В І частині проекту складається відомість обсягів робіт. Процес зведення об’єкту ділиться на окремі роботи, встановлюється технологічна послідовність їх виконання. Окремі види робіт закріплюються за певними бригадами робочих. На основі проведених розрахунків будується мережний графік, лінійний графік виробництва робіт і графік руху робочої сили. Розрахунок потоку проводиться матричним методом, визначаються основні показники потоку. За допомогою графіків визначаються потреби в матеріалах і механізмах. Основне призначення потокового методу виробництва робіт – скорочення термінів будівництва.

У ІІ частині курсового проекту проектується об’єктний будгеплан, який охоплює територію будівництва даного об’єкту. Будівельним генеральним планом називають план майданчика будівництва, що підлягає забудові, на якому окрім існуючих будівель і споруд показують об’єкти будівництва, яке проектується і графік їх спорудження, а також необхідні для виконання будівельних і монтажних робіт основні монтажні механізми, тимчасові будівлі, споруди і пристрої. На підставі будгенплану виявляють і встановлюють обсяг першочергових підготовчих робіт по будівництву постійних і тимчасових залізничних та автомобільних шляхів, водоенергетичних мереж, тимчасових виробничих підприємств, споруд і пристроїв.  1. Вихідні дані з проектування технології та організації будівництваБуква схеми будівлі: 4


Прогін L1: 24м

Прогін L2: 12м

Довжина B1: 72м

Довжина B2: 72м

Крок колон

Середній ряд: 12м

Крайній ряд: 6м

Вантажепідйомність мостового крану: 10т

Відмітка верху колон: 14.4м

Відмітка низу фундаменту: -1.8м

Відстань до заводу ЗБК: 10км

Відстань до управління механізації: 14км

Відстань до відвалу: 3.2км

Грунт: глина

Рівень грунтових вод: -5.6м

Нахил по осі х: 0,003

Нахил по осі у: 0,004


  1. Кратка об’ємно-планувальна та конструктивна характеристика обєкту.

Будівля має 4 прольотів: два 24-ти метрові, два 12-ти метрові. Крок крайніх колон 6м, середніх колон 12 м. Відмітка верха колон 14,4 м. Колони двогілкові залізобетонні. В торцях будівлі з кроком 6м встановлюються фахверки.

В 12-ти метровому прольоті встановлюються 12-метрові кроквяні ферми, в 24-метровому прольоті монтуються 24-метрові кроквяні ферми, що укладаються на підкрокв‘яні конструкції. Дана будівля обладнана мостовими кранами у кожному прольоті, вантажепідйомністю 10т. По периметру будівлі встановлюються фундаментні балки. Стінові панелі навесні самонесучі.

Схема будівлі в плані показана на рис.1.


Рисунок 1 - Схема будівлі в плані.


 1. Вибір методів виконання робіт та основних будівельних машин та механізмів.

Для нашої будівлі приймаємо чотири захватки. Всі захватки мають приблизно однакові обсяги робіт.

Для виробництва робіт приймають наступні схеми та методи виробництва:

1. Земляні роботи. Для встановлення фундаментів виривають котлован з откосами, крутизна яких регламентується в СНіП ІІІ-4-80* «Техніка безпеки в будівництві». Розробку котлована виконують екскаватором зворотня лопата з ємністю ковша 0,65м3 з частковим вивозом грунту у відвал. До розробки котловану необхідно зрізати рослинний шар та виконати планування майданчику за допомогою бульдозера ДЗ-19.

2. Монтажні роботи. Одноповерхову промислову будівлю найчастіше монтують самоходними стріловими кранами на гусеничному та пневмоколісному ходу. Монтаж виконують змішаним методом.

Першим монтажним потоком встановлюють колони на фундаменти краном МКГ-6,3. Навантаження на колони від послідуючих конструкцій можна передавати після досягнення у стиках з фундаментами 70% від проектної міцності бетону. Схема руху крану при встановленні колон вздовж будівлі. Другим монтажним потоком встановлюються підкранові балки. Ферми покриття та плити покриття – третім потоком. Монтаж колон, підкранових балок виконують за допомогою крану МКГ-6,3, який переміщується вздовж рядів колон .Монтаж підкранових балок виконують методом «зколіс» або з попередньою розкладкою біля місць монтажу. Схема руху крану при монтажі підкранових балок така ж сама як і для колон. При монтажі конструкцій покриття кран рухається вздовж прольотів. Після геодезичної перевірки виконують постійне закріплення конструкцій. Монтаж конструкцій покриття виконуємо краном ДЕК-25Г, який рухається по середені прольоту «на себе». Плити монтують за допомогою гуська приваркою їх до ферм та балок у трьох точках. Монтаж стінових панелей виконують краном Э -2510 знизу до гори зовні по периметру будівлі. Всі елементи каркасу монтуються вздовж прольотів будівлі вільним методом монтажу, при якому конструкції наводять на опори в процесі їх вільного переміщення.

Збірні конструкції будівлі подають на монтаж з транспортних засобів або з приоб’єктного складу.Влаштування покрівлі виконують по захваткам вздовж довшої сторони прольоту. Після влаштування покрівлі необхідно виконати засклення віконних прольотів по периметру будівлі. Після цього виконують всі будівельні роботи у будівлі по захваткам. Олійне фарбування вікон та оздоблення стін виконувати згори донизу по периметру будівлі.

Табл. 1

Специфікація збірних елементів


 1. п/п

  Марка

  Ескіз

  Кіль-кість, шт.

  Розміри, мм

  Обсяг робіт  шт


  L

  h

  b

  на один елемент

  загальний  маса, т

  об'єм,

  м3

  маса, т

  об'єм,

  м3

  1

  Колона крайня
  84

  9400

  600


  400

  5,3

  2,16

  445,2

  181,44

  2

  Колона середня


  104

  9400

  600

  400

  10,1

  4,05

  1050,4

  421,2

  3

  Колони фахверкові

  КФ-10
  32

  9,3

  500

  500

  5,8

  2,32

  185,6

  74,24

  4

  Фундаментні балки

  ФБ6-43
  222

  4450

  200

  300

  0,6

  0,24

  133,2

  53,28

  5

  Підкранові балки

  БК4В 6 - 3с
  260

  5950

  1000

  6000

  4,2

  1,66

  1092

  431,6

  6

  Плити покриття

  ПНС – 1

  700

  5970

  2960

  300

  2,3

  1,07

  1610

  749

  7

  Стінові панелі

  ПС6 – 1

  1369

  20

  6000

  6000

  1200

  1800

  200

  200

  1

  1,3

  0,4

  0,52

  1369

  26

  547,6

  10,4

  8

  Крокв'яні ферми

  ФС – 18 – 18

  ФС – 30 – 18

  44

  99

  17940

  30000

  2450

  3450

  250

  350

  7,8

  16,7

  3,11

  6,7

  343,2

  1653,3

  136,84

  663,3
    1   2   3   4   5   6


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации