Артемова Л.В. Історія педагогіки - файл 10-11.doc

приобрести
Артемова Л.В. Історія педагогіки
скачать (29924.5 kb.)
Доступные файлы (105):
10-11.doc30kb.10.06.2010 13:44скачать
102-103.doc154kb.10.06.2010 13:51скачать
104-105.doc165kb.10.06.2010 13:51скачать
106-107.doc162kb.10.06.2010 13:51скачать
108-109.doc136kb.10.06.2010 13:51скачать
110-121.doc761kb.10.06.2010 13:51скачать
n7.doc24kb.10.06.2010 13:49скачать
122-129.doc575kb.10.06.2010 13:51скачать
n9.doc25kb.10.06.2010 13:51скачать
130-149.doc1425kb.10.06.2010 13:51скачать
n11.doc89kb.10.06.2010 13:50скачать
n12.doc97kb.10.06.2010 13:51скачать
150-211.doc3746kb.10.06.2010 13:51скачать
n14.doc87kb.10.06.2010 13:48скачать
n15.doc100kb.10.06.2010 13:50скачать
n16.doc63kb.10.06.2010 13:50скачать
n17.doc107kb.10.06.2010 13:49скачать
n18.doc91kb.10.06.2010 13:49скачать
n19.doc88kb.10.06.2010 13:51скачать
n20.doc90kb.10.06.2010 13:51скачать
n21.doc90kb.10.06.2010 13:51скачать
n22.doc103kb.10.06.2010 13:51скачать
n23.doc93kb.10.06.2010 13:50скачать
n24.doc101kb.10.06.2010 13:51скачать
n25.doc84kb.10.06.2010 13:51скачать
n26.doc83kb.10.06.2010 13:50скачать
n27.doc96kb.10.06.2010 13:50скачать
n28.doc91kb.10.06.2010 13:50скачать
n29.doc95kb.10.06.2010 13:49скачать
214-265.doc3650kb.10.06.2010 13:51скачать
n31.doc87kb.10.06.2010 13:51скачать
n32.doc92kb.10.06.2010 13:51скачать
n33.doc88kb.10.06.2010 13:51скачать
n34.doc91kb.10.06.2010 13:51скачать
n35.doc91kb.10.06.2010 13:51скачать
266-283.doc1348kb.10.06.2010 13:51скачать
n37.doc95kb.10.06.2010 13:48скачать
n38.doc93kb.10.06.2010 13:48скачать
284-343.doc3708kb.10.06.2010 13:51скачать
n40.doc83kb.10.06.2010 13:49скачать
n41.doc71kb.10.06.2010 13:50скачать
n42.doc90kb.10.06.2010 13:51скачать
n43.doc89kb.10.06.2010 13:51скачать
n44.doc98kb.10.06.2010 13:49скачать
n45.doc63kb.10.06.2010 13:51скачать
n46.doc102kb.10.06.2010 13:50скачать
n47.doc86kb.10.06.2010 13:51скачать
n48.doc67kb.10.06.2010 13:49скачать
n49.doc89kb.10.06.2010 13:50скачать
n50.doc98kb.10.06.2010 13:51скачать
n51.doc67kb.10.06.2010 13:51скачать
n52.doc103kb.10.06.2010 13:51скачать
n53.doc91kb.10.06.2010 13:51скачать
n54.doc70kb.10.06.2010 13:48скачать
n55.doc92kb.10.06.2010 13:50скачать
n56.doc102kb.10.06.2010 13:51скачать
n57.doc92kb.10.06.2010 13:51скачать
n58.doc100kb.10.06.2010 13:50скачать
n59.doc91kb.10.06.2010 13:51скачать
n60.doc102kb.10.06.2010 13:51скачать
n61.doc96kb.10.06.2010 13:48скачать
n62.doc100kb.10.06.2010 13:51скачать
n63.doc89kb.10.06.2010 13:49скачать
n64.doc103kb.10.06.2010 13:49скачать
n65.doc94kb.10.06.2010 13:51скачать
n66.doc102kb.10.06.2010 13:51скачать
n67.doc88kb.10.06.2010 13:51скачать
n68.doc102kb.10.06.2010 13:50скачать
n69.doc94kb.10.06.2010 13:51скачать
6-7.doc29kb.10.06.2010 13:48скачать
n71.doc99kb.10.06.2010 13:50скачать
n72.doc91kb.10.06.2010 13:51скачать
n73.doc73kb.10.06.2010 13:51скачать
n74.doc92kb.10.06.2010 13:51скачать
n75.doc71kb.10.06.2010 13:48скачать
n76.doc86kb.10.06.2010 13:50скачать
n77.doc91kb.10.06.2010 13:50скачать
n78.doc68kb.10.06.2010 13:47скачать
n79.doc99kb.10.06.2010 13:46скачать
n80.doc88kb.10.06.2010 13:48скачать
n81.doc100kb.10.06.2010 13:50скачать
n82.doc95kb.10.06.2010 13:51скачать
n83.doc104kb.10.06.2010 13:51скачать
n84.doc95kb.10.06.2010 13:50скачать
n85.doc107kb.10.06.2010 13:50скачать
n86.doc89kb.10.06.2010 13:49скачать
n87.doc105kb.10.06.2010 13:51скачать
n88.doc68kb.10.06.2010 13:50скачать
n89.doc66kb.10.06.2010 13:50скачать
8-9.doc34kb.10.06.2010 13:47скачать
n91.doc93kb.10.06.2010 13:48скачать
n92.doc88kb.10.06.2010 13:49скачать
n93.doc87kb.10.06.2010 13:50скачать
n94.doc89kb.10.06.2010 13:50скачать
n95.doc96kb.10.06.2010 13:51скачать
n96.doc90kb.10.06.2010 13:51скачать
86-87.doc154kb.10.06.2010 13:51скачать
88-89.doc162kb.10.06.2010 13:51скачать
90-91.doc138kb.10.06.2010 13:49скачать
92-93.doc90kb.10.06.2010 13:51скачать
94-95.doc158kb.10.06.2010 13:51скачать
96-97.doc169kb.10.06.2010 13:49скачать
98-99.doc151kb.10.06.2010 13:51скачать
n104.docx8168kb.10.06.2010 13:51скачать
n105.doc125kb.10.06.2010 13:51скачать

10-11.doc

колектив, який шляхом розподілу обов'язків забезпечував рентабельне господарство, володів знаряддями праці, худобою, домівкою, земель­ною ділянкою і розподіляв вироблені продукти. Для виконання вели­ких робіт кілька сусідніх колективів гуртувалося в общину (350—550 осіб). З общин утворювалось плем'я, яке налічувало до 4500 осіб.

Осередком виховання виступала індивідуальна сім'я, потім велико­сімейний колектив, община, плем'я. Навчання найпростіших способів обробітку землі, гончарного виробництва, ткацтва, декоративного роз­пису, обробки дерева, металу відбувалося у процесі виробничої діяль­ності. Засвоюючи уміння і навички, якими оволоділи дорослі, підлітки в міру своїх можливостей були допоміжною силою в господарських справах.

Старі члени родини вже не могли працювати. Вони виконували функцію «соціальної пам'яті й совісті» колективу. Передаючи свій до­свід і знання, вони знайомили молодь з легендами, ритуалами, звичая­ми племені, роду. Старійшин поважали і саме вони найчастіше управ­ляли колективом.

Зміст і характер виховання дітей, як і виробнича праця, у трипільців залежали від статі, а також визначались умовами життя й виробничою діяльністю дорослих. Дівчаток навчали готувати їжу, утримувати до­мівку, доглядати за молодшими дітьми. Хлопчиків загартовували фізи­чно, виховували в них риси та вміння, необхідні майбутньому ремісни­ку, мисливцю чи воїну. Жіночі й чоловічі поховання цього періоду принципово різняться набором знайдених у них предметів господарсь­кої діяльності. Менше різняться набори предметів у похованнях дорос­лих і дітей однієї статі.

У чоловічих похованнях виявлено кам'яні та кістяні клини, сокири, бойові топірці, точильні бруски, шила, серпи, мідні кинджали. У похо­ваннях хлопчиків також чимало крем'яних ножів, наконечників стріл, сокир, кам'яних скребків чи зброї. Очевидно, підростаюче покоління вчили користуватися цими знаряддями. Іноді трапляються мініатюрні посудини, амулети, мідне намисто й інші прикраси.

Чоловічі поховання багатші за жіночі. Очевидно, це зумовили важча й досконаліша праця, військова справа чоловіків. Багатші поховання свідчать також про вияв пошани до чоловіків, властивий патріархату.

У жіночих похованнях виявлено крем'яні ножі, ретушери, прясла, посуд, прикраси. Те саме, але в меншому асортименті, знайдено в по-

хованнях дівчаток. Побутова праця жінок була посильна дівчаткам, які досить рано прилучалися до неї шляхом практичного навчання.

Серед знахідок часів трипільської культури чимало жіночих статуе­ток. Лише пошана до матері, розуміння її дітородної та виховної ролі могли породити культ жінки і його матеріалізацію в ритуальних фігур­ках. До цих фігурок зверталися з проханнями, молитвами, клятвами, обіцянками. Отже, в добру й продуктивну силу жінки вірили і за пат­ріархату, виховували до неї особливу повагу в житті та обрядах.

Важливою складовою виховання прадавніх українців були розпо­віді про минуле свого краю, роду, племені, про визначні події та людей, які прислужилися товариству. Молоді також розповідали про звичаї, правила, яких дотримувалися старші, про повагу до ватажків та стар­шини. Сім'я та інші суспільні організації пильнували, щоб ці оповідан­ня передавалися з роду в рід правильно й незмінно, щоб підлітки та мо­лоді люди вивчали їх і пам'ятали. У такий спосіб закладались основи моральності наших попередників.

Проте з часом деякі історичні оповідання перетворювались на ле­генди, в яких поряд з історичними подіями було чимало вигадок.
Зрештою для передавання інформації створили вузликове письмо, яке відоме у слов'ян і балтів. Вузликами та кольором ниток спочатку позначали чари, замовляння у язичників. Далі вузликові позначки ста­ють мовби грамотою на вивезення певної кількості дерев чи дров з лісу, бочок риби. Кінці нитки скріплялись печаткою, щоб більше не можна було в'язати.

Значно кращим способом зберігання й передавання інформації в ча­сі виявився писемний. Спочатку це було малювання образів, символів, знаків, різьблення та зарубки. Перші стародавні повідомлення зберег­лися у формі наскельних малюнків та орнаменту на керамічних виро­бах і дістали назву малюнкового письма.

Разом з культурним розвитком людства еволюціонувало й письмо, допоки не виникло алфавітне, яке виявилося найзручнішим. На від­міну від малюнкового за допомогою алфавітного письма можна запи­сати будь-що і зберігати відомості будь-який строк. Письма навчали підростаючі покоління. Саме завдяки цьому написами на камені, мета­лі, глині чи цеглі стало можливим передавати пам'ять про події через довгий ряд поколінь незміненою. Тогочасні записки та написи дали ос­нову сучасникам для відомостей про давнину.

Отже, віддавна передавання досвіду, життєвих знань, писемності від покоління до покоління становило сутність історичного буття на-

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации