Підсистема управління виробництвом у системі менеджмент організацій та її вдосконалення (на прикладі ДП Новатор) - файл n2.doc

приобрести
Підсистема управління виробництвом у системі менеджмент організацій та її вдосконалення (на прикладі ДП Новатор)
скачать (70.9 kb.)
Доступные файлы (3):
n1.shs
n2.doc71kb.01.12.2007 22:13скачать
n3.doc293kb.21.05.2010 11:57скачать

n2.doc


ДОДАТКИСтруктура витрат на управління в динаміці


за 2004–2006 роки на ДП “Новатор”

НАЗВА ВИДУ ВИТРАТ

Структура витрат по роках

Темпи зміни,%

2004

2005

2006

2005/

2004

2006/

2005

Тис.

грн..

%

Тис.

грн..

%

Тис.

грн..

%

1.На оплату праці всього

858,00

199,26

952,20

200,97

1120,00

142,02

110,98

117,62

2.На техніку управління, в т.ч.

85,00

19,74

85,00

17,94

85,00

10,78

100,00

100,00

- носії інформації

10,60

2,46

15,50

3,27

15,50

1,97

146,23

100,00

- утримання та ремонт техніки управління

8,00

1,86

9,20

1,94

10,50

1,33

115,00

114,13

3.На організацію і забезпечення управління, всього, в т.ч.

4,55

1,06

5,50

1,16

5,40

0,68

120,88

98,18

- підготовка і підвищення кваліфікації управл. кадрів

2,35

0,55

3,50

0,74

3,70

0,47

148,94

105,71

- заходи по вдосконаленню управління

2,20

0,51

2,00

0,42

1,70

0,22

90,91

85,00

4.Накладні витрати всього ,в т.ч.

172,80

40,13

197,30

41,64

246,70

31,28

114,18

125,04

- службові відрядження

25,20

5,85

32,60

6,88

45,50

5,77

129,37

139,57

- поштово – телеграфні, канцелярські

95,00

22,06

102,20

21,57

125,90

15,97

107,58

123,19

- утримання автотранспору

52,60

12,22

62,50

13,19

75,30

9,55

118,82

120,48

Всього витрат на управління

1120,35

260,18

1240,00

261,71

1457,10

184,77

110,68

117,51

Динаміка основних техніко-економічних показників діяльності

ДП “Новатор” за 2004-2006 роки

п./п.

Найменування показника

Од. виміру

Дані по рокам

Темпи росту,%

2004 р.

2005р.

2006 р.

2005 до 2004

2006 до 2005

1.Обсяг товарної продукції

в діючих цінах

тис.

грн.

63 175

82 597

84620

130,7

102,45

2.

Обсяг товарної продукції

В співставних цінах

тис.

грн

63 493

79 811

81661

125,7

102,32

3.

Обсяг реалізованої

продукції

тис.

грн

59633

72710,3

98458

121,9

135,41

4.

Собівартість товарної продукції

тис.

грн

57468

77 192

77678

134,3

100,63

5.

Собівартість реалізованої продукції

тис.

грн

45759

65912

75046

144,04

113,85

6.

Серерньорічна вартість основних виробничих фондів

тис.

грн

112687,3

112510,7

168030

99,8

149,35

7.

Середньорічна вартість активної частини основних виробничих фондів

тис.

грн

59756,3

59184,2

10604099,0179,17

8.

Середньооблікова чисельність працівників

чол.

2315

2270

2152

98,1

94,80

9.

Середньооблікова чисельність робітників

чол.

1737

1713

1622

98,6

94,69

10.

Фонд оплати праці

тис.

грн

15 525

19 418

21882

125,0

112,69

11.

Середньомісячна з/п 1-го

Працівника

грн

558,8

712,8

847,35

127,5

118,88

12.

Середньорічний виробіток 1-го працівн.

тис.

грн

27 427

34 272

37947

125,0

110,72

13.

Середньорічний виробіток 1-го робітника

тис.

грн

36 553

48 217

50346

131,9

104,42

14.

Фондовіддача

грн

1,88

1,56

1,72

82,97

110,25

15.

Машиновіддача

грн

0,94

0,72

2

0,76

2

16.

Валовий прибуток

тис.

грн

15199

19988

11299

299,7

56,53

17.

Чистий прибуток (збиток)

тис.

грн

-501,2

409,7

300

-81,7

73,22

18.

Рентабельність підприємства

%

-

1,3

0,2

-

15,38


ДОДАТКИ Структура витрат на управління в динаміці
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации