Шпоры по истории Беларуси - файл n82.txt

приобрести
Шпоры по истории Беларуси
скачать (434.7 kb.)
Доступные файлы (85):
n1.doc301kb.25.06.2000 23:56скачать
n2.doc28kb.10.06.1999 09:40скачать
n3.doc240kb.09.01.1980 05:58скачать
n4.doc470kb.20.06.2003 16:46скачать
_.doc4kb.01.01.1980 04:31скачать
__.doc5kb.01.01.1980 04:29скачать
___.doc4kb.01.01.1980 03:38скачать
____.doc3kb.01.01.1980 07:20скачать
_____.doc4kb.01.01.1980 04:22скачать
n10.txt2kb.01.01.1980 04:27скачать
n11.txt2kb.20.06.2003 16:54скачать
n12.txt3kb.20.06.2003 16:55скачать
n13.txt4kb.01.01.1980 04:27скачать
n14.txt3kb.20.06.2003 16:56скачать
n15.txt4kb.01.01.1980 04:28скачать
n16.txt3kb.20.06.2003 16:56скачать
n17.txt4kb.01.01.1980 04:28скачать
n18.txt3kb.20.06.2003 16:57скачать
n19.txt3kb.20.06.2003 16:58скачать
n20.txt3kb.01.01.1980 04:28скачать
n21.txt8kb.20.06.2003 16:52скачать
n22.txt5kb.20.06.2003 16:59скачать
n23.txt4kb.01.01.1980 04:29скачать
n24.txt3kb.20.06.2003 17:00скачать
n25.txt11kb.20.06.2003 16:49скачать
n26.txt15kb.20.06.2003 16:50скачать
n27.txt4kb.20.06.2003 17:01скачать
n28.txt4kb.25.05.1995 17:30скачать
n29.txt4kb.20.06.2003 17:01скачать
n30.txt3kb.01.01.1980 04:31скачать
n31.txt5kb.20.06.2003 17:02скачать
n32.txt5kb.01.01.1980 04:31скачать
n33.txt12kb.20.06.2003 16:50скачать
n34.txt4kb.01.01.1980 04:31скачать
n35.txt11kb.20.06.2003 16:51скачать
n36.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n37.txt12kb.20.06.2003 16:51скачать
n38.txt12kb.20.06.2003 16:52скачать
n39.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n40.txt13kb.20.06.2003 16:51скачать
n41.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n42.txt4kb.20.06.2003 16:47скачать
n43.txt3kb.20.06.2003 17:04скачать
n44.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n45.txt4kb.01.01.1980 04:24скачать
n46.txt3kb.20.06.2003 17:05скачать
n47.txt4kb.01.01.1980 05:30скачать
n48.txt4kb.26.05.1995 17:33скачать
n49.txt5kb.20.06.2003 17:06скачать
n50.txt5kb.01.01.1980 03:30скачать
n51.txt6kb.20.06.2003 17:07скачать
n52.txt5kb.29.05.1995 11:48скачать
n53.txt5kb.20.06.2003 17:08скачать
n54.txt3kb.20.06.2003 17:08скачать
n55.txt5kb.01.01.1980 03:26скачать
n56.txt4kb.01.01.1980 04:26скачать
n57.txt12kb.20.06.2003 16:48скачать
n58.txt5kb.01.01.1980 03:35скачать
n59.txt5kb.20.06.2003 17:13скачать
n60.txt4kb.01.01.1980 03:38скачать
n61.txt5kb.01.01.1980 03:33скачать
n62.txt13kb.20.06.2003 16:48скачать
n63.txt5kb.01.01.1980 03:41скачать
n64.txt5kb.20.06.2003 17:09скачать
n65.txt4kb.20.06.2003 17:09скачать
n66.txt5kb.01.01.1980 03:43скачать
n67.txt5kb.01.01.1980 04:49скачать
n68.txt4kb.20.06.2003 17:10скачать
n69.txt3kb.20.06.2003 17:10скачать
n70.txt4kb.01.01.1980 03:38скачать
n71.txt3kb.20.06.2003 17:11скачать
n72.txt3kb.29.05.1995 13:12скачать
n73.txt4kb.01.01.1980 03:41скачать
n74.txt5kb.29.05.1995 13:04скачать
n75.txt4kb.01.01.1980 05:16скачать
n76.txt3kb.20.06.2003 17:14скачать
n77.txt4kb.01.01.1980 03:52скачать
n78.txt10kb.20.06.2003 16:49скачать
n79.txt4kb.20.06.2003 17:12скачать
n80.txt3kb.01.01.1980 03:41скачать
n81.txt4kb.29.05.1995 13:43скачать
n82.txt2kb.20.06.2003 17:12скачать
n83.txt2kb.21.06.2003 23:26скачать
n84.doc28kb.10.06.1999 08:40скачать
n85.doc240kb.09.01.1980 04:58скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n82.txt


30. ђнбЇгЎ«iЄ  ЃҐ« агбм г ¬i¦­ а®¤­л¬ бгЇ®«м­iж⢥ (1991-
1998 ЈЈ.)
ђ § ¬ §  Ўўпизн­­Ґ¬ ­Ґ§ «Ґ¦­ бжi ђЃ Ї зл­ Ґжж  ­®ўл нв Ї г пҐ 
¤§Ґ©­ бжi ­  ¬i¦­ а®¤­ ©  ан­Ґ.
“ б­Ґ¦­i 1991 Ј. ‚пае®ч­л ‘ ўҐв ђЃ а влдiЄ ў ч  Ј ¤­Ґ­­Ґ  Ў 
бвў ан­­i ‘ ¤аг¦­ бжi ЌҐ§ «Ґ¦­ле „§па¦ ч. “ ‘Ќ„ гў ©и«i чᥠЎл«лп 
анбЇгЎ«iЄi ‘‘‘ђ,  Єа ¬п Єа i­ ЏалЎ «влЄi.
Џ б«п «iЄўi¤ жлi ‘‘‘ђ Ї з «®бп Їал§­ ­­Ґ ђЃ пЄ б㢥ан­­ © 
¤§па¦ ўл. “ бв «iжл ЃҐ« агбi  вЄал«  бў Ґ Ї б®«мбвўл i Їа ¤бв ч­iжвўл 21 
¤§па¦ ў .
ђЃ  ¦лжжпч« «п Їа жнб ¤ Ј ў®а­ Ј  § жўпа¤¦н­­п Ја ­iж § 
б㬥¦­л¬i ¤§па¦ ў ¬i: Џ®«миз ©, ‹ вўiп©, ‹iвў®©, ђ бiп© i чЄа i­ ©.
“ «овл¬ 1992 Ј. ђЃ Ї ¤Їiб «  •Ґ«мбi­бЄi ‡ Є«оз­л  Єв. ‡ Јнв Ј  
¬®¬ ­вг п­  бв «  а ч­ Їа ч­л¬ 㤧Ґ«м­iЄ ¬ 奫мбi­бЄ Ј  Їа жнбг.
Ђ¤ Ўл«®Ј  ‘‘‘ђ ­  вналв®алi ђЃ § бв « бп ўп«iЄ п Є®«мЄ бжм ў®©бЄ 
i ч§Ўа Ґ­­пч. „ «гзлчилбп ¤  „ Ј ў®аг  Ў бЄ а зн­­i ў®©бЄ г …ча®ЇҐ, 
ЃҐ« агбм г 1992 Ј. ўлўҐ«  б  бў Ґ© вналв®алi в Євлз­го 蠟Ґа­го §Ўа®о.
‚ ¦­го а®«о ч Ї ўлин­­i  чв алвнвг анбЇгЎ«iЄi ­  ¬i¦­ а®¤­ © 
 ан­Ґ  ¤лЈа «  а влдiЄ жлп Ґо ч 1993 Ј. Їа в Є®«  ¤  Њi¦­ а®¤­ Ј  Ї Єв   Ў 
Ја ¬ ¤§п­бЄiе i Ї «iвлз­ле Їа ў е.
Ђб­®ч­л¬i ­ Єiаг­Є ¬i §­Ґи­Ґ© Ї «iвлЄi ЎҐ« агбi §`пч«пожж : 
Ї Ј«лЎ«Ґ­­Ґ i­внЈа жл©­ле Їа жнб ч § Ўл«л¬i анбЇгЎ«iЄ ¬i ‘‘‘ђ i, ЇҐаи §  
чбҐ, §  ђ бiп© (§ пЄ®о 2 Єа б ўiЄ  1997 Ј. г ¬ бЄўҐ Ўлч Ї ¤Їiб ­л „ Ј ў®а  Ў 
‘ о§Ґ) i ­ « ¤¦ў ­­Ґ валў «ле нЄ ­ ¬iз­ле i Єг«мвга­ле бгўп§Ґ© § i­ил¬i 
Єа i­ ¬i …ча®Їл i ᢥвг.
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации