Шпоры по истории Беларуси - файл n11.txt

приобрести
Шпоры по истории Беларуси
скачать (434.7 kb.)
Доступные файлы (85):
n1.doc301kb.25.06.2000 23:56скачать
n2.doc28kb.10.06.1999 09:40скачать
n3.doc240kb.09.01.1980 05:58скачать
n4.doc470kb.20.06.2003 16:46скачать
_.doc4kb.01.01.1980 04:31скачать
__.doc5kb.01.01.1980 04:29скачать
___.doc4kb.01.01.1980 03:38скачать
____.doc3kb.01.01.1980 07:20скачать
_____.doc4kb.01.01.1980 04:22скачать
n10.txt2kb.01.01.1980 04:27скачать
n11.txt2kb.20.06.2003 16:54скачать
n12.txt3kb.20.06.2003 16:55скачать
n13.txt4kb.01.01.1980 04:27скачать
n14.txt3kb.20.06.2003 16:56скачать
n15.txt4kb.01.01.1980 04:28скачать
n16.txt3kb.20.06.2003 16:56скачать
n17.txt4kb.01.01.1980 04:28скачать
n18.txt3kb.20.06.2003 16:57скачать
n19.txt3kb.20.06.2003 16:58скачать
n20.txt3kb.01.01.1980 04:28скачать
n21.txt8kb.20.06.2003 16:52скачать
n22.txt5kb.20.06.2003 16:59скачать
n23.txt4kb.01.01.1980 04:29скачать
n24.txt3kb.20.06.2003 17:00скачать
n25.txt11kb.20.06.2003 16:49скачать
n26.txt15kb.20.06.2003 16:50скачать
n27.txt4kb.20.06.2003 17:01скачать
n28.txt4kb.25.05.1995 17:30скачать
n29.txt4kb.20.06.2003 17:01скачать
n30.txt3kb.01.01.1980 04:31скачать
n31.txt5kb.20.06.2003 17:02скачать
n32.txt5kb.01.01.1980 04:31скачать
n33.txt12kb.20.06.2003 16:50скачать
n34.txt4kb.01.01.1980 04:31скачать
n35.txt11kb.20.06.2003 16:51скачать
n36.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n37.txt12kb.20.06.2003 16:51скачать
n38.txt12kb.20.06.2003 16:52скачать
n39.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n40.txt13kb.20.06.2003 16:51скачать
n41.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n42.txt4kb.20.06.2003 16:47скачать
n43.txt3kb.20.06.2003 17:04скачать
n44.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n45.txt4kb.01.01.1980 04:24скачать
n46.txt3kb.20.06.2003 17:05скачать
n47.txt4kb.01.01.1980 05:30скачать
n48.txt4kb.26.05.1995 17:33скачать
n49.txt5kb.20.06.2003 17:06скачать
n50.txt5kb.01.01.1980 03:30скачать
n51.txt6kb.20.06.2003 17:07скачать
n52.txt5kb.29.05.1995 11:48скачать
n53.txt5kb.20.06.2003 17:08скачать
n54.txt3kb.20.06.2003 17:08скачать
n55.txt5kb.01.01.1980 03:26скачать
n56.txt4kb.01.01.1980 04:26скачать
n57.txt12kb.20.06.2003 16:48скачать
n58.txt5kb.01.01.1980 03:35скачать
n59.txt5kb.20.06.2003 17:13скачать
n60.txt4kb.01.01.1980 03:38скачать
n61.txt5kb.01.01.1980 03:33скачать
n62.txt13kb.20.06.2003 16:48скачать
n63.txt5kb.01.01.1980 03:41скачать
n64.txt5kb.20.06.2003 17:09скачать
n65.txt4kb.20.06.2003 17:09скачать
n66.txt5kb.01.01.1980 03:43скачать
n67.txt5kb.01.01.1980 04:49скачать
n68.txt4kb.20.06.2003 17:10скачать
n69.txt3kb.20.06.2003 17:10скачать
n70.txt4kb.01.01.1980 03:38скачать
n71.txt3kb.20.06.2003 17:11скачать
n72.txt3kb.29.05.1995 13:12скачать
n73.txt4kb.01.01.1980 03:41скачать
n74.txt5kb.29.05.1995 13:04скачать
n75.txt4kb.01.01.1980 05:16скачать
n76.txt3kb.20.06.2003 17:14скачать
n77.txt4kb.01.01.1980 03:52скачать
n78.txt10kb.20.06.2003 16:49скачать
n79.txt4kb.20.06.2003 17:12скачать
n80.txt3kb.01.01.1980 03:41скачать
n81.txt4kb.29.05.1995 13:43скачать
n82.txt2kb.20.06.2003 17:12скачать
n83.txt2kb.21.06.2003 23:26скачать
n84.doc28kb.10.06.1999 08:40скачать
n85.doc240kb.09.01.1980 04:58скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n11.txt


1. ‡ бп«Ґ­­Ґ ЎҐ« агбЄiе §п¬Ґ«м. ” а¬iа ў ­­Ґ нв­iз­ле 
бгЇ®«м­ б楩.
’на¬i­ §пбп«Ґ­­п вналв®алi ЃҐ« агбi - 40 влб. Ј ¤  ­. нал. (ўҐае­i 
Ї «Ґ «iв). ЏҐаилп бв п­Єi - бс­­пи­iп ўсбЄi ЃҐа¤л¦ i ћа ўiзл. I­вн­бiч­ Ґ 
§ бп«Ґ­­Ґ - г бпан¤­i¬ Є ¬Ґ­­л¬ ўҐЄҐ (¬Ґ§ «iв) - 8-5 влб. ¤® ­. нал. “ 
­Ґ «iжҐ Ї з чбп Ї бвгЇ®ўл ЇҐа е®¤ ¤  ўлвў®аз © Ј бЇ ¤ аЄi.
ЏҐалп¤ § 40 влб. ¤  ­. нал Ї  3-2 влбпз Ј®¤¤§Ґ ¤  ­. нал  вал¬ ч 
­ §ўг ¤ i­¤ Ґча ЇҐ©бЄ Ј . I­¤ Ґча ЇҐ©бЄi ЇҐалп¤ Ї з чбп ч Ўа®­§ ўл¬ ўҐЄг § 
з бг а ббп«Ґ­­п i­¤ Ґча ЇҐ©бЄiе Ї«п¬с­ ­  вналв®алi ЃҐ« агбi (3-2 влб. ¤  
­. нал - ¤  ­ и Ј  з бг). Њпбж®ў Ґ ­ бҐ«м­iжвў  Ўл«®  бi¬i«iа ў ­  
i­¤ Ґча ЇҐ©бЄi¬i Ї«п¬с­ ¬i. “ а ¬Є е i­¤ Ґча ЇҐ©бЄ Ј  ЇҐалп¤  ўл«гз Ґжж  
Ў «жЄi нв Ї: 3-2 влб. ¤  ­. нал - 4-5 бв Ј®¤¤§Ґ ­. нал. Ѓ «вл, пЄiп Їал©и«i 
­  ЃҐ« агбм § бпан¤­пЈ  Џ ¤­пЇа®чп,  бi¬i«пў «i ¬пбж®ў Ґ ­ бҐ«м­iжвў  i 
а бЇ чбi«i вгв §Ґ¬«па®Ўбвў  i ¦лўс« Ј ¤®ч«о.
Ќ®ўл б« ўп­бЄi нв Ї: 4-5 бв Ј®¤¤§Ґ ­. нал - ­ и з б. ‡ бп«Ґ­­Ґ 
б« ўп­ ¬i ЃҐ« агбi  ¤Ўлў « бп ч ўл­iЄг ¬iЈа жлi б« ўп­ б  бў с© Їа а ¤§i¬л - 
вналв®алi Ї ¬i¦ а. ќ«мЎ , ‚iб« , ЌҐ¬ ­. ЊiЈа жл©­ п еў «п б« ўп­ аге « бп 
­  чб室 i ­  Ї®ч¤§Ґ­м - Ї ч¤­Ґўлп i чб室­iп б« ўп­Ґ. ’лп, ив® § бв «iбп, -- 
§ е®¤­iп. ‘« ўп­Ґ  бi¬i«iа ў «i Ў «в ч i ч ўл­iЄг б« ўп­ -Ў «жЄ Ј  
ч§ Ґ¬ ¤§Ґп­­п ч§­iЄ«i ­®ўлп нв­iз­лп бгЇ®«м­ бжi: ў  чб室­п© …ча®ЇҐ Ў®«ми 
§  15, ­  вналв®алi ЃҐ« агбi - 3, Јнв  Єалўiзл, ¤алЈ ўiзл, а ¤§i¬iзл. “ 
 бпத§i Єалўiз®ч, ¤алЈ ўiз®ч, а ¤§i¬iз ч ­Ґ Ўл«® б жлп«м­ п а®ч­ бжi, 
§`пўi« бп Ї «iвлз­ Ґ Єiа ў ­­Ґ i бў Ґ Є­п§i. џ­л чпч«п«i б Ў®© 
Їа®в ­ а®¤­ бжi,   iе ¤§па¦ ч­лп чвў ан­­i - Їа®в ¤§па¦ ўл.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации