Шпоры по истории Беларуси - файл n10.txt

приобрести
Шпоры по истории Беларуси
скачать (434.7 kb.)
Доступные файлы (85):
n1.doc301kb.25.06.2000 23:56скачать
n2.doc28kb.10.06.1999 09:40скачать
n3.doc240kb.09.01.1980 05:58скачать
n4.doc470kb.20.06.2003 16:46скачать
_.doc4kb.01.01.1980 04:31скачать
__.doc5kb.01.01.1980 04:29скачать
___.doc4kb.01.01.1980 03:38скачать
____.doc3kb.01.01.1980 07:20скачать
_____.doc4kb.01.01.1980 04:22скачать
n10.txt2kb.01.01.1980 04:27скачать
n11.txt2kb.20.06.2003 16:54скачать
n12.txt3kb.20.06.2003 16:55скачать
n13.txt4kb.01.01.1980 04:27скачать
n14.txt3kb.20.06.2003 16:56скачать
n15.txt4kb.01.01.1980 04:28скачать
n16.txt3kb.20.06.2003 16:56скачать
n17.txt4kb.01.01.1980 04:28скачать
n18.txt3kb.20.06.2003 16:57скачать
n19.txt3kb.20.06.2003 16:58скачать
n20.txt3kb.01.01.1980 04:28скачать
n21.txt8kb.20.06.2003 16:52скачать
n22.txt5kb.20.06.2003 16:59скачать
n23.txt4kb.01.01.1980 04:29скачать
n24.txt3kb.20.06.2003 17:00скачать
n25.txt11kb.20.06.2003 16:49скачать
n26.txt15kb.20.06.2003 16:50скачать
n27.txt4kb.20.06.2003 17:01скачать
n28.txt4kb.25.05.1995 17:30скачать
n29.txt4kb.20.06.2003 17:01скачать
n30.txt3kb.01.01.1980 04:31скачать
n31.txt5kb.20.06.2003 17:02скачать
n32.txt5kb.01.01.1980 04:31скачать
n33.txt12kb.20.06.2003 16:50скачать
n34.txt4kb.01.01.1980 04:31скачать
n35.txt11kb.20.06.2003 16:51скачать
n36.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n37.txt12kb.20.06.2003 16:51скачать
n38.txt12kb.20.06.2003 16:52скачать
n39.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n40.txt13kb.20.06.2003 16:51скачать
n41.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n42.txt4kb.20.06.2003 16:47скачать
n43.txt3kb.20.06.2003 17:04скачать
n44.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n45.txt4kb.01.01.1980 04:24скачать
n46.txt3kb.20.06.2003 17:05скачать
n47.txt4kb.01.01.1980 05:30скачать
n48.txt4kb.26.05.1995 17:33скачать
n49.txt5kb.20.06.2003 17:06скачать
n50.txt5kb.01.01.1980 03:30скачать
n51.txt6kb.20.06.2003 17:07скачать
n52.txt5kb.29.05.1995 11:48скачать
n53.txt5kb.20.06.2003 17:08скачать
n54.txt3kb.20.06.2003 17:08скачать
n55.txt5kb.01.01.1980 03:26скачать
n56.txt4kb.01.01.1980 04:26скачать
n57.txt12kb.20.06.2003 16:48скачать
n58.txt5kb.01.01.1980 03:35скачать
n59.txt5kb.20.06.2003 17:13скачать
n60.txt4kb.01.01.1980 03:38скачать
n61.txt5kb.01.01.1980 03:33скачать
n62.txt13kb.20.06.2003 16:48скачать
n63.txt5kb.01.01.1980 03:41скачать
n64.txt5kb.20.06.2003 17:09скачать
n65.txt4kb.20.06.2003 17:09скачать
n66.txt5kb.01.01.1980 03:43скачать
n67.txt5kb.01.01.1980 04:49скачать
n68.txt4kb.20.06.2003 17:10скачать
n69.txt3kb.20.06.2003 17:10скачать
n70.txt4kb.01.01.1980 03:38скачать
n71.txt3kb.20.06.2003 17:11скачать
n72.txt3kb.29.05.1995 13:12скачать
n73.txt4kb.01.01.1980 03:41скачать
n74.txt5kb.29.05.1995 13:04скачать
n75.txt4kb.01.01.1980 05:16скачать
n76.txt3kb.20.06.2003 17:14скачать
n77.txt4kb.01.01.1980 03:52скачать
n78.txt10kb.20.06.2003 16:49скачать
n79.txt4kb.20.06.2003 17:12скачать
n80.txt3kb.01.01.1980 03:41скачать
n81.txt4kb.29.05.1995 13:43скачать
n82.txt2kb.20.06.2003 17:12скачать
n83.txt2kb.21.06.2003 23:26скачать
n84.doc28kb.10.06.1999 08:40скачать
n85.doc240kb.09.01.1980 04:58скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n10.txt


              Ѓ € ‹ … ’  # 1

  1. ЏҐаилп Ї бп«Ґ­­i з « ўҐЄ  ­  вналв®алi ЃҐ« агбi.
    †лжжс ў  㬮ў е ЇҐаи Ўлв­ Ј  « ¤г.

    ‘ ¬лп бв а ¦лв­лп бв п­Єi ЇҐаи Ўлв­ле «о¤§Ґ© ­  вналв®алi ЃҐ« агбi ¤ -
  вгожж  26-23 влб. ¤  ­.н. ѓнв  - бв п­Є  ћа ўiзл Љ «i­Є ўiжЄ Ј  а с­  ­ 
  а.ЏалЇпжм i бв п­Є  ЃҐа¤л¦ — знабЄ Ј  а с­  ­  а.‘®¦.
    “ ўл­iЄг  а奠« Јiз­ле а бЄ®Ї Є ўлз®­л¬i §­®©¤§Ґ­л анивЄi: Ї Ј«лЎ«Ґ­ле
  г §п¬«о ¦л««сўле Ї ¬пиЄ ­­пг (Ї г§п¬«п­ Є)  ў «м­ © д®а¬л § ў®Ј­iиз ¬ Ї -
  бпан¤§i­Ґ.‡ Їал« ¤ Їа жл:­®¦ Ї ¤®Ў­лп Ї« бжi­л ,бЄа ЎЄi,а §жл, Єа ¬п­Ґўлп
  ­ Є ­Ґз­iЄi.“­iЄ «м­ © §­ е®¤Є © бв. ћа ўiзл §'пг«пҐжж  ўп«iЄi Єа ¬п­сўл
  Є«i­®Є-Єi­¦ « i Є ў « Є  а­ ¬Ґ­в ў ­ © Є®бжi. ‚гз®­л¬i Їал ¤ б«Ґ¤ ў ­­i
  бв п­ Є §­®©¤§Ґ­л анивЄi ЇҐаи Ўлв­ Ј  ЎлЄ ,¤§iЄ Ј  Є ­п,Їпбж ,20 ¬ ¬ ­в г
    ’ Ј з б­л з « ўҐЄ 㬥«  Їалбв б®гў гбп ¤  Їалத­ле 㬮㠭  вналв®алi
  ЃҐ« агбi. Ѓ®«ми бжм бў iе Ї ванЎ ( г Ґ¦л,ў®Їа вжл ) з « ўҐЄ § ¤ ў «м­пг г
  з б Ї «пў ­­п. Џ «пў ­­Ґ - Ј «®г­л § ­пв Є ЇҐаи Ўлв­ле «о¤§еҐ©.Џ «пў ­­Ґ-
  Јнв  Ї®игЄ i Їа б«Ґ¤ў ­­Ґ ¤§iЄiе §ўпа®г i Ївги Є § ¬нв © iе §¤ Ўлзл.
  ‘Ї®б Ўл Ї «пў ­п : ўлб®зў ­­Ґ;  Ў« ў ;  Ў« ў  § Ї Ј®­Є ©.
  Џал Ї «пў ­­i г¦лў «iбп : Ї «Єi,Є ¬п­i,¤а г«п­лп ¤гЎi­л,Єа ¬п­сўлп агз­лп
  ᥪ зл.Џ §­Ґ© : Є Ї;с,¤а®жiЄ,«гЄ.
  Ќ  Є Ј® Ї «пў «i : ¬ ¬ ­в (Ґ¦ ,ў®Їа вЄ ,¬ вналп« ¤«п Ї Ўг¤®ўл ¦л««п),¤§i-
  Єi Є®­м,и абжiбвл ­ б а®Ј,Ўгал ¬п¤§ўҐ¤§м,Ї г­®з­л  «Ґ­м,Ў Ўса,ўл¤а ,ЇпбҐж
  i Ј.¤.
    ЂЄа ¬п Ї «пў ­­п ЇҐаи Ўлв­л з « ўҐЄ § ©¬ гбп : алЎ «®гбвў ¬; §Ўiа «м-
  ­iжвў ¬ (§Ў®а 冷¬ле а б«i­,Є«гЎ­пг,Є ан­­пг i Ј.¤.).
  ђлЎ «®гбвў  i §Ўiа «м­iжвў  § гбс¤л Ўл«® ¤ Ї ¬®¦­л¬ § ­пвЄ ¬ ЇҐаи Ўлв­ле
  «о¤§Ґ©.Џ «пў ­­Ґ i алЎ­ п «®г«п § бв г«п«  з « ўҐЄ  ўлўгз жм i ¤ бЄ ­ «м-
  ­  ўҐ¤ жм ­®а ўл,§ўлзЄi i Ї ў«¤§i­л §ўпа®г i алЎ.Џ «пў ­­Ґ,алЎ­ п «®г«п i
  §Ўiа «м­iжвў  гпг«пҐ б Ў®© Їалбў®©ў озл влЇ Ј бЇ ¤ аЄi,пЄi ­ҐЇ ¤§Ґ«м­  Ї 
  ­ ў г ­  а ­­п© бв ¤лi ЇҐаи Ўлв­ Ј  « ¤г.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации