Дипломная работа - Модернизации линий связи зоновой сети на участке Матак- Каркаралы с применением перспективного оптического кабеля - файл n8.doc

Дипломная работа - Модернизации линий связи зоновой сети на участке Матак- Каркаралы с применением перспективного оптического кабеля
скачать (713.9 kb.)
Доступные файлы (16):
n1.doc191kb.30.03.2009 22:48скачать
n2.doc531kb.30.03.2009 22:53скачать
n3.doc390kb.31.03.2009 00:57скачать
n4.doc163kb.31.03.2009 01:17скачать
n5.doc100kb.28.03.2009 08:41скачать
n6.doc113kb.28.03.2009 07:11скачать
n8.doc26kb.31.03.2009 01:38скачать
n9.doc31kb.28.03.2009 07:11скачать
n10.doc26kb.28.03.2009 21:46скачать
n11.doc40kb.30.03.2009 20:30скачать
n12.doc80kb.30.03.2009 23:57скачать
n13.doc44kb.30.03.2009 22:44скачать
n14.doc42kb.30.03.2009 21:26скачать
n15.doc74kb.30.03.2009 23:57скачать
n16.doc93kb.31.03.2009 01:10скачать
n17.doc171kb.29.03.2009 11:06скачать

n8.doc


Түйін
Осы аталған дипломдық жобада аймақтық желінің Матақ-Қарқаралы бөлімшесін ТОБЖ негізінде жаңғырту сұрақтары қарастырылады.

Жобада байланыс арналарының саны, регенрация ұзындығы және оптикалық талшықтың параметрлері есептелінген. Қажетті оптикалық кабель таңдалып, оның негізгі параметрлері де есептелген.

Арнайы сұрақ ретінде ТОБЖ тарату жабдығы таңдалып,оның қысқаша техникалық сипаттамалары және талшықты жалғау, өлшеу және т. б. сұрақтар қаралған.

Жобада сонымен қатар, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау сұрақтары берілген.

Жобаның экономикалық тұрғыдан мақсаттылығы анықталған.

АННОТАЦИЯ
В данном дипломном проекте разработаны вопросы по модернизации линий связи зоновой сети на участке Матак– Каркаралы с применением перспективного оптического кабеля.

В проекте произведены расчеты числа каналов связи, длины участка регенерации и основных параметров оптического волокна. Предложена система передачи (ВОСП), приведена краткая характеристика ее.

Приводится вопросы сварки, измерения и соединения оптического волокна, также в проекте рассмотрены вопросы охраны труда и безопасности жизнедеятельности.

Составлено технико-экономическое обоснование проекта, который характеризует экономическую целесообразность реализации данного проекта.

Түйін
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации